IT Benchmark Gemeenten


De digitale transformatie ontvouwt zich in een rap tempo, meer gemeenten kiezen voor cloud oplossingen, de IT-kosten blijven stijgen en door de coronacrisis neemt de IT-functie een hoge vlucht. Dit heeft grote gevolgen voor de IT. Gemeenten willen meer dan ooit inzicht in de kosten en waarde van IT. Hoe verhouden uw IT-kosten en ambities zich tot die van andere gemeenten? De IT Benchmark Gemeenten laat zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.

De IT Benchmark Gemeenten vergelijkt uw formatie en kosten, maar relateert dit tevens ook aan de verschillen in kwaliteit, keuzes en inrichting tussen gemeenten. De benchmark belicht zowel uw automatisering als uw informatisering. Hierin komen diverse onderwerpen aan bod, zoals het informatiebeleid, systeem- en netwerkbeheer, werkplekbeheer, informatie- en archiefbeheer, het datacenter en het applicatielandschap.

Door de uitkomsten te vergelijken met die van andere gemeenten, krijgt u een scherp beeld van uw IT en inzicht in het verbeterpotentieel. Deelname aan de benchmark biedt gerichte stuurinformatie om onderbouwd te kunnen verbeteren.

Waarom deelnemen aan deze benchmark ?

De IT Benchmark Gemeenten is een losstaande benchmark die tevens als verdieping op de Benchmark Formatie en Kosten Gemeenten van Berenschot kan dienen door de naadloze aansluiting.

Deelname biedt u de volgende meerwaarde:

  • Objectieve informatie over de formatie, kosten en waarde van uw IT – kwalitatief én kwantitatief.
  • De mogelijkheid om te leren van de meest actuele inzichten en best practices van collega-organisaties.
  • Inzicht in het IT-verbeterpotentieel, dat kan dienen als onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en besluitvorming.
  • Uw eigen online benchmarkportal met toegang tot het dashboard met alle benchmarkuitkomsten en ‑vergelijkingen.

De kosten voor deelname bedragen € 5.000 voor kleine gemeenten, € 6.000 voor middelgrote gemeenten en € 7.000 voor grote gemeenten (excl btw).

Onze werkwijze

  • Na inschrijving ontvangt u van ons de informatie om van start te gaan plus een persoonlijk account voor het online benchmarkportal waar u de vragenlijst en uitkomsten kunt raadplegen.
  • We organiseren een startbijeenkomst met alle deelnemers om het onderzoek en de vragenlijst door te nemen. Hierin bespreken we ook uw wensen met betrekking tot nieuwe vragen en actuele onderwerpen.
  • Nadat de wijzigingen in de vragenlijst zijn doorgevoerd, kunt u aan de slag met de online vragenlijst. Tijdens het proces staan onze adviseurs klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook organiseren we tussentijdse bijeenkomsten om met elkaar te bespreken waar de deelnemers tegenaan lopen.
  • Na afronding checken wij de vragenlijst en stellen we een vergelijking voor uw organisatie op. In een persoonlijk gesprek nemen we de conceptuitkomsten door en valideren we de aangeleverde gegevens.
  • Als de benchmarkdata definitief zijn ontvangt u de uitkomsten in uw eigen online portal. Hierin treft u een dynamisch dashboard aan met alle benchmarkuitkomsten en ‑vergelijkingen. Tevens nemen we in een persoonlijk gesprek samen met u de uitkomsten door.
  • Tot slot organiseren we een afsluitende groepsbijeenkomst voor alle deelnemers om de uitkomsten van de benchmark, duiding van de verschillen en best practices met elkaar te bespreken.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Dit instituut staat garant voor een valide benchmarkmethodiek. Met andere woorden, er worden appels met appels vergeleken.

Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan onze benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database.

Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Inschrijven

Benieuwd hoe uw IT scoort in vergelijking met die van andere gemeenten? Meld u dan nu aan! U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Schoneveld of Bahamin Khossravi via 030 - 291 68 47 of itbenchmarkgemeenten@berenschot.nl. Zij staan u graag te woord.