Kostprijsbenchmark Jeugd


Aanbieders van Jeugd GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp staan voor de uitdaging een steeds hogere kwaliteit zorg tegen lagere kosten te leveren. Tarieven staan onder druk. Objectief inzicht in uw kostprijs, de gedetailleerde opbouw daarvan én een eenduidige vergelijking met collega organisaties kan dan verhelderende inzichten en belangrijke verbeterpunten opleveren. De Kostprijsbenchmark Jeugd helpt u om uw bedrijfsvoering onderbouwd en aantoonbaar te verbeteren.

Waarom deelnemen aan de Kostprijsbenchmark Jeugd?

  • Objectief inzicht in onder meer uw kostprijzen, overhead, primair proces, productiviteit, functiemix, kosten en opbrengsten en financiële positie.
  • Vergelijking met andere aanbieders van Jeugd GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp.
  • Concrete aanbevelingen voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Planning 2019

Augustus Startbijeenkomst
September Deelnemers vullen informatie-uitvraag in
Oktober Berenschot valideert aangeleverde informatie
November

Presentatie van uitkomsten tijdens een benchlearning-bijeenkomst en alle deelnemers ontvangen hun rapportage

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. We sturen u dan onze vragenlijst en stellen op basis van de door u aangeleverde gegevens een vergelijking op. Bij het invullen kunt u een beroep doen op onze helpdesk. De vergelijking bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering. Tot slot komen wij de resultaten en aanbevelingen bij u presenteren.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp, Bas Peeters of Marijke Synhaeve. Zij vertellen u graag meer over het onderzoek.