Kostprijsbenchmark Jeugd


Wat is uw kostprijs, hoe is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van collega-organisaties binnen de jeugd-ggz en jeugdhulp? Dat is de centrale vraag die de Kostprijsbenchmark jeugd 2020 voor u beantwoordt.

Waarom meedoen aan de kostprijsbenchmark jeugd?

  • Objectief inzicht in uw kostprijzen en opbouw van deze kostprijs in kostensoorten.
  • Objectief inzicht in de belangrijkste kostprijsbepalende factoren: functiemix, productiviteit en overhead.
  • Vergelijking met collega-aanbieders.
  • Basis voor integrale verbetering van uw bedrijfsvoering.
  • Belangrijke input voor tariefgesprekken met gemeenten.

Wij stellen voor u een uitgebreide, organisatiespecifieke rapportage op, waarin u leest hoe uw kostprijzen zijn opgebouwd, hoe dit zich verhoudt tot de opbouw bij collega-aanbieders en aan welke knoppen u kunt draaien om uw kostprijzen te beïnvloeden. Dit helpt u effectief te sturen op de bedrijfsvoering én onderbouwd het goede gesprek te voeren met gemeenten.

Praktische informatie

Elke organisatie neemt op anonieme basis deel en krijgt een individuele rapportage. Begin juli starten we met een gezamenlijke bijeenkomst, waarin we het kostprijsmodel, het daarvan afgeleide invulformat en de planning met u en andere deelnemers bespreken. Tijdens deze startbijeenkomst staan we ook stil bij uw specifieke wensen, zoals extra aandacht voor specifieke producten of kostensoorten. De input uit deze bijeenkomst verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en het invulformat, dat u vervolgens kunt invullen. We sluiten aan op de jaarrekening 2019. Daarbij verwerken wij de ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en plannen met elke organisatie een validatiegesprek in. Na verwerking van eventuele aanpassingen ontvangt u uw eigen rapportage. De einduitkomsten bespreken we met elkaar tijdens een slotbijeenkomst, waarbij ook alle ruimte is voor reflectie en kennisdeling over en weer. Indien gewenst kunnen wij optioneel een groot deel van de benodigde cijfers vooraf voor u invullen op basis van uw databestanden. Dit bespaart uw organisatie tijd en vergroot de betrouwbaarheid van de vergelijking.

De totale kosten van het onderzoek worden verdeeld over alle deelnemers. Standaard betaalt u € 4.000; indien er twintig of meer aanbieders deelnemen, bedragen de kosten € 3.750. Voor de invulondersteuning maken we een offerte op maat, afhankelijk van de omvang van uw organisatie en het aantal verschillende producten. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Planning

De exacte planning stellen we met elkaar vast tijdens de startbijeenkomst. Op hoofdlijnen ziet deze er als volgt uit:

Begin juli Startbijeenkomst waarin we gezamenlijk het kostprijsmodel en invulformat doorspreken. De exacte datum van de startbijeenkomst wordt samen met deelnemers bepaald.
juli - augustus Dataverzameling en -aanlevering door deelnemers.
september Validatiegesprekken waarin we gezamenlijk het invulformat doornemen om de vergelijkbaarheid te vergroten en eventuele verschillen te duiden.
oktober Slotbijeenkomst waarin we de belangrijkste uitkomsten gezamenlijk bespreken. Elk jaar nodigen we ook een externe spreker uit, in 2019 was dit Jan Menting, ambassadeur Zorg voor de Jeugd.


Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we in meer dan tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan onze benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan voor de Kostprijsbenchmark Jeugd!

Bent u benieuwd hoe uw kostprijs zich verhoudt tot die van collega-organisaties? Neem dan deel aan de kostprijsbenchmark jeugd 2020 en vul online het inschrijfformulier in. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp, Bas Peeters, Sam Beenhakker of Ide van der Helm. Zij vertellen u graag meer over dit onderzoek.