Benchmark Overhead hogescholen


Overhead is een veelbesproken thema binnen hogescholen. Het primaire proces staat immers centraal en de omvang, kosten en toegevoegde waarde van de overhead moeten hiermee in verhouding staan. Maar wat is een passende verhouding? Deelname aan de benchmark Overhead hogescholen geeft antwoord op deze en andere vragen.

De benchmark Overhead hogescholen is samen met de hogescholen opgezet en beweegt ieder jaar mee met de ontwikkelingen en belangrijke thema’s in de sector. Het ministerie van OCW accepteert deze benchmark als instrument om prestatie-indicatoren voor overheadkosten mee te onderbouwen.

Waarom meedoen aan de benchmark Overhead hogescholen?

  • Inzicht in het aantal fte’s, kosten, hoofd- en subtaken voor generieke overhead, onderwijs- en onderzoeksondersteuning en het primaire proces. Zo krijgt u gerichte stuurinformatie om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.
  • Rapportage over de omvang van uw overheadpersoneel en -kosten door de jaren heen en ten opzichte van die van andere hogescholen.
  • Presentatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten. We ronden de benchmark voor de zomer af, zodat u de resultaten kunt gebruiken voor de begroting van volgend jaar.
  • Bijeenkomst met deelnemers, waarbij verklaringen voor verschillen en best practices aan de orde komen.

Betrouwbaar onderzoek

Berenschot voert al ruim vijftien jaar benchmarks uit, in zowel de publieke als private sector en bij zorg- en onderwijsinstellingen. Samen met ruim 2.000 organisaties binnen 25 sectoren hebben we een omvangrijke database opgebouwd, op basis waarvan wij per sector samen met opdrachtgevers normen bepalen en onderbouwd verbeteren. De benchmark Overhead hogescholen wordt sinds 2003 jaarlijks uitgevoerd; inmiddels heeft 87% van alle hogescholen in Nederland op regelmatige basis eraan deelgenomen. Onze cijfers en definities worden dan ook vaak aangehaald in publicaties en landelijk als norm gezien.

Meld u nu aan!

Ga naar berenschotbenchmarking.nl en meld u aan voor de benchmark Overhead hogescholen. Indien gewenst vullen onze adviseurs de benchmark voor u in en valideren zij de aangeleverde gegevens. Dat ontlast uw personeel, uw afdelingsmanagers herkennen hun personeel in de cijfers en de doorlooptijd van het onderzoek wordt flink verkort. Wilt u eerst meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving? Neem dan contact op met Bahamin Khossravi via 030 - 291 68 48 of b.khossravi@berenschot.nl. Hij vertelt u er graag meer over.