Benchmark Overhead onderwijs


Overhead is een veelbesproken thema in het onderwijs. Het primaire proces staat immers centraal en de omvang, kosten en toegevoegde waarde van de overhead moeten hiermee in verhouding staan. Maar wat is een passende verhouding? Deelname aan de Benchmark Overhead Onderwijs levert u een objectieve en betrouwbare vergelijking op met vergelijkbare onderwijsorganisaties. Die belangrijke stuurinformatie helpt u de kwaliteit van uw organisatie te verbeteren.

Bij de benchmark Overhead onderwijs werken we met een portaal dat toegang geeft tot de database. Hierin kunt u zelf de referenties selecteren. Of het nu gaat om de omvang van de organisatie in fte of leerlingen, het onderwijstype of de regio waar u zich bevindt, in deze database kunt u de referentiegroep selecteren die goed aansluit bij uw situatie.

Waarom deelnemen aan de benchmark Overhead Onderwijs?

  • Verzamelen en toedelen van de gegevens. U kunt uw eigen functies, formatie en kosten rechtstreeks uploaden, waarna Berenschot deze automatisch verwerkt in de juiste categorieën. Deelnemers worden alleen nog gevraagd om de uitvallers en uitbijters te beoordelen. Door deze automatisering wordt het aanleveren van gegevens voor de benchmark eenvoudig en snel gedaan.
  • Betrouwbare vergelijking. Het algoritme dat zorgt voor de toebedeling aan benchmarkfuncties borgt niet alleen snelheid, maar ook de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid. Omdat het gros van de functies automatisch wordt gecategoriseerd, is de kans op invulfouten zo goed als uitgesloten.
  • Constructieve discussie. Desgewenst presenteert Berenschot de uitkomsten in een gremium van uw keuze: directie, MT, RvT, medezeggenschap, stafhoofden of een combinatie hiervan. Deze presentatie richt de aandacht op het nut en de noodzaak van de overhead. In de bespreking over omvang en toegevoegde waarde van personeel en kosten in uw organisatie geven we antwoorden op vragen omtrent het onderzoek en denken graag mee over de implicaties ervan.

Betrouwbaar onderzoek

Berenschot voert al ruim vijftien jaar benchmarks uit, in zowel de publieke als private sector en bij zorg- in onderwijsinstellingen. Samen met ruim 2.000 organisaties binnen 25 sectoren hebben we een omvangrijke database opgebouwd, op basis waarvan wij per sector samen met opdrachtgevers normen bepalen en onderbouwd verbeteren. Onze cijfers en definities worden dan ook vaak aangehaald in publicaties en landelijk als leidend gezien.

Meld u nu aan!

Bent u geïnteresseerd in de benchmark Overhead onderwijs? Meld u dan nu aan via de website. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Frank Gortemaker. Hij is u graag van dienst.

Eerdere deelnemers over de benchmark Overhead onderwijs

  • “De benchmark onderbouwde wat ik eigenlijk al wist, onze overhead is klein en op punten onvoldoende. Dankzij de presentatie van Berenschot aan de PMR onderschrijft de PMR deze conclusie inmiddels ook.”
  • “Op basis van de benchmark hebben we administratieve taken van de directeuren naar administratief medewerkers verlegd en de directieformatie met 20% weten terug te brengen.”
  • “De ICT-kosten kwamen opvallend hoog uit de benchmark, terwijl de kwaliteit van de ICT voor verbetering vatbaar bleek. We hebben inmiddels een verbetertraject op onze ICT-afdeling ingezet.”