Benchmark Participatiewet


De economie trekt aan en landelijk daalt de bijstandsdichtheid. Tegelijkertijd staan veel gemeenten nog steeds voor grote opgaven gerelateerd aan de Participatiewet, zoals financiële tekorten op het inkomensdeel of gebrek aan grip op de in- en uitstroom van de bijstand. Met de benchmark Participatiewet helpt Berenschot u de juiste keuzes te maken om deze uitdagingen aan te gaan.

In de benchmark Participatiewet, die zich richt op de programmakosten binnen de Participatiewet, staan meerjarige ontwikkelingen en trends in uw gemeente op het gebied van de Participatiewet centraal. Denk hierbij aan de ontwikkelingen van bijstandsbudgetten en –uitgaven, nieuwe doelgroepen, maar ook het Participatiebudget en de samenstelling van de bevolking in uw gemeente. Met de benchmark Participatiewet krijgt u inzicht in prestaties en hoe deze zich verhouden tot die in referentiegemeenten (op basis van de objectieve bijstandsdichtheid) en het landelijk totaal.

Opbouw benchmark Participatiewet

  • Analyse van de bijstandsfinanciën: ontwikkeling van het BUIG-budget, uitgaven en saldi, ontwikkeling van het budget- en uitgavenaandeel en Participatiebudget.
  • Analyse van het bijstandsvolume: ontwikkeling in de in- en uitstroom, bijstandsdichtheid en volumeaandeel.
  • Analyse van de bevolkingssamenstelling binnen uw gemeente: ontwikkeling nieuwe doelgroepen (o.a. nieuw beschut), minderheden, instellingsbewoners en type huishoudens binnen bijstand en bijstandgerelateerde uitkeringen.
  • Analyse van de arbeidsmarktsituatie: werkloosheid onder groep 15 tot AOW en specifiek onder jongeren, ontwikkeling in arbeidsdeelname en -ongeschiktheid.

Waarom meedoen aan de benchmark Participatiewet?

  • Objectief inzicht in meerjarige trends en ontwikkelingen in uw gemeente.
  • Vergelijking met soortgelijke gemeenten.
  • Concrete adviezen en handvatten voor doorontwikkeling.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.
  • Presentatie voor de werkgroep waarin de conclusies en aanbevelingen worden besproken, en waar nodig aangescherpt.
  • Rapportage waarin de conclusies helder en visueel in kaart worden gebracht, inclusief adviezen voor doorontwikkeling en betere sturing.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie over de werkwijze? Neem dan contact op met Martin Heekelaar. Hij vertelt u er graag meer over.