Benchmark Publieke organisaties


Overhead is binnen publieke organisaties doorlopend onderwerp van discussie. En dan kan het interessant zijn om te achterhalen hoe uw overhead en productiviteit zich verhouden tot die van andere ZBO’s en agentschappen. En op welke punten u uw bedrijfsvoering zou kunnen verbeteren. Deelname aan de benchmark Publieke organisaties geeft u antwoord op al deze vragen.

Waarom meedoen aan de benchmark Publieke organisaties?

  • Objectief inzicht in uw overhead en financiële positie.
  • Vergelijking met andere publieke organisaties.
  • Concrete aanbevelingen voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Welke functies betreft het?

Binnen de benchmark Publieke organisaties richten we ons op functies die de medewerkers in het primaire proces sturen en ondersteunen, de zogeheten overhead. Hiertoe rekenen wij directievoering en management, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën en control, marketing en communicatie, kwaliteitszorg, facilitaire dienst, (interne) juridische zaken en secretariaten.
Om de omvang van de overhead te meten, becijferen wij in de benchmark Publieke organisaties voor elk van deze taken het totaal aantal formatieplaatsen (fte), de salariskosten, de kosten van inhuur en uitbesteding, de materiële kosten, de automatiseringskosten en de huisvestingskosten.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. We sturen u dan onze vragenlijst en stellen op basis van de door u aangeleverde gegevens een vergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp. Hij vertelt u graag meer over de benchmark.