Benchmark Revalidatiecentra


Formatie en kosten zijn binnen revalidatiecentra een hot item. En dan kan het goed zijn om te weten hoe uw overhead, integrale kostprijzen, financiële positie en productiviteit zich verhouden tot die van andere revalidatiecentra. En op welke punten uw bedrijfsvoering voor verbetering vatbaar is. Deelname aan de Benchmark Revalidatiecentra helpt u al deze vragen te beantwoorden.

Waarom meedoen aan de Benchmark Revalidatiecentra?

  • Objectief inzicht in uw overhead en uw primair proces, productiviteit in het primaire proces, kosten en opbrengsten en financiële positie.
  • Vergelijking met andere revalidatiecentra.
  • Concrete aanbevelingen voor verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. We sturen u dan onze vragenlijst en stellen op basis van de door u aangeleverde gegevens een vergelijking op. Bij het invullen kunt u een beroep doen op onze helpdesk; desgewenst kunnen wij de vragenlijst ook voor u invullen.  De vergelijking bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering. Tot slot komen wij de resultaten en aanbevelingen bij u presenteren.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp of Eveline Castelijns. Zij vertellen u graag meer over de benchmark.