Benchmark RIBW’s


Regionale instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW’s) staan voor de uitdaging een steeds hogere kwaliteit zorg tegen lagere kosten te leveren. Tarieven staan onder druk. Een vergelijking met collega-organisaties op het vlak van overhead, integrale kostprijzen, financiële positie en productiviteit kan dan verhelderende inzichten en belangrijke verbeterpunten opleveren. De Benchmark RIBW’s helpt u uw bedrijfsvoering onderbouwd en aantoonbaar te verbeteren.

Waarom meedoen aan de Benchmark RIBW’s?

  • Objectief inzicht in uw overhead, productiviteit, integrale kostprijzen en financiële positie.
  • Vergelijking met andere RIBW’s en indien gewenst met bijvoorbeeld de GGZ.
  • Concrete aanbevelingen voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Inzicht in de administratieve belasting van uw primair proces.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kan zich inschrijven via het aanmeldformulier. Bij deelname kunt u de vragenlijst online invullen en uw resultaten raadplegen. Indien gewenst, kunnen wij ondersteunen bij het invullen van de gegevens. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. De vergelijking bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering. Tot slot komen wij de resultaten en aanbevelingen bij u presenteren.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp. Hij vertelt u graag meer over de benchmark.