Benchmark Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal


Binnen de voetbalsector is drie jaar geleden het programma Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal (TGVV) opgesteld. Doel is ‘normalisatie’ te bereiken en zo te zorgen dat iedereen veilig een wedstrijd kan bezoeken en daarbij gastvrij ontvangen wordt. Om stelselmatig te onderzoeken hoe ver de sector is op dit vlak, voert het Auditteam Voetbal en Veiligheid in samenwerking met Berenschot een benchmarkonderzoek uit onder politie, Openbaar Ministerie (OM), voetbalgemeenten, eredivisie- en eerstedivisieclubs en supportersverenigingen. Het onderzoek heeft betrekking op het seizoen 2018-2019 en richt zich specifiek op wedstrijden uit de reguliere competitie.

Waarom meedoen aan de benchmark Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal?

  • Vergelijking per type organisatie (betaaldvoetbalorganisaties met betaaldvoetbalorganisaties, politie met politie, OM met OM, gemeenten met gemeenten).
  • Vergelijking per vierhoek (per club inzicht in de antwoorden van betaalvoetbalorganisatie, politie, OM en gemeente)
  • Een rapportage met de bevindingen rond de eigen organisatie.
  • Een openbaar rapport met de uitkomsten voor de totale sector.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

In het voorjaar van 2019 start de nieuwe ronde. De relevante organisaties krijgen van ons een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijst kunt u vervolgens online invullen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op en ontvangt u een persoonlijke rapportage. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marly Beskers- te Selle of Vincent van der Vlies via voetbalveiligheid@berenschot.nl.