Benchmark Ziekenhuizen


Hoe verhoudt de omvang van de ondersteuning binnen uw ziekenhuis zich tot die van uw primair proces? Welke omvang is realistisch, ook gezien de ontwikkelingen rondom Zorg Op de Juiste Plek? Is de ondersteuning van uw ziekenhuis flexibel genoeg om in te spelen op het krimpende primair proces? Deelname aan de Benchmark Ziekenhuizen biedt inzicht in uw eigen verbeterpotentieel en laat zien aan welke ‘knoppen’ u kunt draaien om een wendbare organisatie te creëren.

Passende ondersteuning bij passende zorg

Met de Benchmark Ziekenhuizen krijgt u inzichtelijk hoe de omvang van de ondersteuning in uw ziekenhuis zich verhoudt tot die binnen andere ziekenhuizen. Zo krijgt u op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie over de ondersteuning en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. We laten zien waar welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen. Denk hierbij aan de traditionele stafafdelingen zoals F&C en P&O, maar ook ondersteuning binnen het primair proces, zoals van medisch secretaresses en poli-/doktersassistenten.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ziekenhuizen?

  • Het is de best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland. Onze adviseurs verdiepen zich in de materie om zeker te zijn dat er appels met appels vergeleken worden. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en doen we recht aan de specifieke situaties en nuanceringen van uw ziekenhuis.
  • Gedetailleerd inzicht in de ondersteuning, zowel centraal als decentraal, uitgesplitst naar 104 verschillende rubrieken.
  • Managers of leidinggevenden van uw ziekenhuis worden tijdens het gehele proces betrokken. Dit zorgt voor herkenbare en gedragen cijfers. Verbetertrajecten die tot stand komen op basis van de resultaten, komen daardoor beter van de grond.
  • Individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Presentatie bij u op locatie waarin onze adviseurs de uitkomsten en aandachtspunten voor uw organisatie toelichten.
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Onze werkwijze

De kern van valide benchmarkonderzoek is dat eenheden worden vergeleken die door alle deelnemers eenduidig worden gemeten. Tot die eenheden rekenen wij de personele, inhuur-, materiële en uitbestedingskosten. Wij gebruiken hierbij een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekeningschema’, die aansluit bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector.

U hoeft zelf geen toewijzingen te doen of vragenlijsten in te vullen, maar kunt volstaan met het aanleveren van een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie van 2018. Vervolgens wijzen wij de formatie, kosten en opbrengsten toe. Zo beperken we de werklast voor u. Onze toewijzing verifiëren wij in individuele gesprekken met de managers van de ondersteunende diensten en enkele managers uit het primaire proces. De vergelijking is daarmee onderbouwd én heeft draagvlak binnen uw ziekenhuis.

Meld u nu aan!

Benieuwd naar het verbeterpotentieel binnen uw organisatie? Neem dan deel aan de Benchmark Ziekenhuizen en meld u aan via de website. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Rika van Scherrenburg of Geertje Koppers-Bevers via 030 – 291 68 47 (secretariaat) of benchmarkziekenhuizen@berenschot.nl. Zij vertellen u graag meer of komen langs voor een nadere toelichting op de benchmark.