Benchmark Communicatie


Hoe ziet de aansturing van de communicatiefunctie eruit? Wat zijn trends en ontwikkelingen? Hoe ziet de communicatiefunctie er in de toekomst uit? En hoe kunt u uw communicatiefunctie daadwerkelijk verbeteren? Deze en andere vragen komen aan bod bij de Benchmark Communicatie van Berenschot. Jaarlijks bieden wij u de gelegenheid deel te nemen en uw communicatiefunctie te vergelijken met die van andere organisaties. De edities 2015, 2016 en 2017 waren al een groot succes!

Wat levert deelname u op?

De Benchmark Communicatie geeft u inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van uw communicatiefunctie. Hiertoe stellen we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe wordt de communicatieafdeling aangestuurd? Welke positie neemt de communicatieafdeling in binnen de totale organisatie?
  • Hoe is de communicatieafdeling georganiseerd? Uit wat voor teams bestaat de afdeling? Hoe werkt de afdeling samen in de organisatie? En over wat voor competenties beschikt de afdeling?
  • Hoe gaat de communicatieafdeling om met trends en ontwikkelingen? Hoe wordt de communicatiestrategie bepaald? Wat zijn belangrijke elementen in de strategie?
  • Hoe ziet de formatie eruit? Over wat voor budget beschikt de afdeling? Hoeveel wordt uitgegeven aan inhuur en uitbesteding?

U bepaalt zelf de inzet bij deelname

Als deelnemer aan de benchmark heeft u twee opties.

Optie 1: Benchmark ‘light’

  • Invullen van de vragenlijst
  • Voeren van een validatiegesprek
  • U ontvangt een korte rapportage met een samenvatting van de algemene conclusies en bevindingen en uw eigen resultaten. Ook krijgt u een uitnodiging om met alle deelnemers bij de afsluitende sessie aanwezig te zijn voor een toelichting op de algemene resultaten.

Optie 2: Benchmark ‘verdiept’

Deze optie bestaat uit de ‘light’ versie plus een vervolgtraject:

  • Diepte-interview waarin u vragen over uw eigen communicatiefunctie aan de orde kunt stellen
  • Presentatie / werksessie met uw team of leidinggevenden
  • Persoonlijk advies ten aanzien van uw persoonlijke vragen

Planning

Jaarlijks houden wij de volgende planning aan:

Eind oktober

Deadline voor aanmelding benchmark

November

Deelnemers ontvangen de vragenlijst

Eind november

Deadline voor het invullen en retour zenden van de vragenlijst

December

Analyse van de uitkomsten door Berenschot

Januari

Bespreking van uw uitkomsten in een validatiegesprek

Februari

Ontvangst algemene rapportage met uitkomsten en conclusies

Eind februari

Bijeenkomst met alle deelnemers

Als u kiest voor de verdiepingsslag, start hierna het vervolgtraject.

Breng uw communicatiefunctie bij de tijd!

Voor een eerste indicatie kunt u aan de slag met de Benchmark Communicatie ‘light’. De kosten hiervoor bedragen € 2.295 (exclusief btw).

Heeft u behoefte aan een diepgaande analyse van uw communicatiefunctie? Dan is de verdiepte versie van de Benchmark Communicatie echt iets voor u. De kosten voor deze uitgebreide variant van de benchmark bedragen € 5.995 (exclusief btw).

Goed om te weten

Berenschot vergelijkt de communicatiefuncties van organisaties met vergelijkbare kenmerken en van vergelijkbare omvang. Naast een algemene vergelijking is het mogelijk om alleen binnen sectoren te vergelijken. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Nieuwsgierig? Vul dan het contactformulier in.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de Benchmark Communicatie? U kunt zich tot en met 31 oktober aanmelden. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Alexandra Schippers via a.schippers@berenschot.nl of bel naar 030 – 291 68 77.