Benchmark formatie en kosten Gemeenten


Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, regionalisering, toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket. Dit heeft grote gevolgen voor uw begroting en de benodigde formatie. Opereert uw gemeente hierin doelmatig? Wat doen andere gemeenten? En op welke onderdelen kunt u verbeteren?

Op deze vragen geeft onze vernieuwde Benchmark Gemeenten u antwoord. Doordat gemeenten de laatste jaren steeds meer taken zijn gaan uitbesteden of onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling volstaat een vergelijking van alleen uw formatie niet meer. In onze benchmark staan daarom de apparaatskosten centraal: naast inzicht in de kosten en werklastbepalende indicatoren van uw gemeente bieden wij ook inzicht in uw formatie. In uw eigen online benchmarkomgeving is overzichtelijk weergegeven hoe uw primaire proces en overhead zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Bovendien sluit de benchmark aan bij het nieuwe BBV (waaronder IV3). Wij nodigen u van harte uit om ook deel te nemen aan onze vernieuwde benchmark Gemeenten.

Een verbeterde presentatie

Wij hebben er samen met gemeenten hard aan gewerkt om onze benchmark nog beter te maken. En het resultaat mag er zijn! De benchmark is volledig gedigitaliseerd en vanaf alle devices beschikbaar. U kunt de vragenlijst en uitkomsten online raadplegen en bewerken. Hierbij kiest u zelf op welk detailniveau u de uitkomsten van uw gemeente wilt bekijken.

Benchmark formatie en kosten Gemeenten

Waarom meedoen aan de Benchmark Gemeenten?

  • De enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken (primair proces en overhead), verdeeld over 24 primaire clusters en 11 overheadcategorieën;
  • Duiding van uw uitkomsten door uw formatie en kosten in verband te brengen met uw werklastbepalende factoren;
  • Aansluitend op de laatste ontwikkelingen en opgebouwd in nauwe samenspraak met gemeenten;
  • Vooruitkijkend en actueel; een vergelijking op basis van de begroting;
  • De best gevalideerde gemeentebenchmark; zowel telefonische verificatie als in een persoonlijk gesprek bij u op locatie;
  • Een presentatie bij u op locatie waarin uw uitkomsten en aandachtspunten door onze adviseurs worden toegelicht;
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meer informatie?

Meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving kunt u vinden in de informatiebrochure Benchmark Gemeenten 2018 (pdf, 4.5 MB). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Bahamin Khossravi of Marly Beskers-te Selle.