Benchmark Ziekenhuizen


Veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering: al deze factoren leiden tot een continu veranderend takenpakket van de overhead binnen ziekenhuizen. De discussie rond het optimaliseren van de overhead is dan ook actueler dan ooit. Hoe verhoudt de overhead binnen uw ziekenhuis zich tot uw primair proces? Wat is een realistische omvang? En aan welke ‘knoppen’ kunt u draaien? De benchmark Ziekenhuizen geeft antwoord op al deze vragen en biedt u gedetailleerde vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ziekenhuizen?

  • Best gevalideerde ziekenhuisbenchmark van Nederland. Zo weet u zeker dat uw data én die van de referentiegroep kloppen en dat de specifieke situaties/nuanceringen van uw ziekenhuis recht wordt gedaan.
  • Gedetailleerd inzicht in de overhead, het primaire proces en de productiviteit op 104 verschillende rubrieken.
  • Aanleveren van een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie is voldoende.
  • Duiding van de uitkomsten door uw formatie en kosten in verband te brengen met werklastbepalende factoren.
  • Individuele rapportage met concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Presentatie bij u op locatie waarin we de uitkomsten en aandachtspunten voor uw organisatie toelichten.
  • Persoonlijke ondersteuning tijdens het gehele traject.

Betrouwbaar onderzoek

Bij de Benchmark Ziekenhuizen vergelijken we uw organisatie anoniem met ziekenhuizen met vergelijkbare kenmerken. We laten zien waar welke keuzes en omstandigheden leiden tot afwijkingen. Samen met zo’n 450 zorgaanbieders (cure- en care-instellingen) hebben wij Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd. Wij beschikken over actuele data van circa 25 algemene ziekenhuizen en besteden continu veel aandacht aan de validatie van de cijfers. Dit doen wij voor elk deelnemend ziekenhuis. Daarmee beschikt Berenschot over de meest betrouwbare database. Zo weet u zeker dat u een zuivere vergelijking krijgt en kunt u gericht sturen op een effectieve bedrijfsvoering.

Valide metingen

Voor het meten van de personele, inhuur-, materiële en uitbestedingskosten gebruiken we bij de benchmark Ziekenhuizen een uniforme codering gebaseerd op onze doorontwikkeling en actualisering van het ‘NZi-rekeningschema’, die aansluit bij de personele/functie- en kostenontwikkelingen in de ziekenhuissector. Onze toewijzing verifiëren wij in individuele gesprekken met de managers van de ondersteunende diensten en enkele managers uit het primaire proces. De vergelijking is daarmee onderbouwd én heeft draagvlak binnen uw ziekenhuis. Verder hanteren wij referentiegroepen op basis van de omzet, wel/geen opleidingsziekenhuis en één/meer locaties. Desgewenst kunnen wij een specifieke referentiegroep voor u samenstellen. Verder maken wij slim gebruik van open data, zoals DigiMV, CBS, Zorginstituut Nederland.

BENCHMARK ZIEKENHUIZEN

Meld u nu aan!

Bent u geïnteresseerd in de benchmark Ziekenhuizen? Meld u aan via de website. U hoeft zelf geen toewijzingen te doen of vragenlijsten in te vullen. Dat doen wij voor u. Wij vragen u om een uitdraai van uw salaris- of personeelsadministratie en de exploitatie van 2017 (of de begroting 2018 of 2019) en vervolgens wijzen wij de formatie, kosten en opbrengsten toe. Zo blijft de werklast voor u beperkt. De vergelijking bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom u afwijkt.

Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Philippe Sprenger of Rika van Scherrenburg via 030 – 2 916 847 of benchmarkziekenhuizen@berenschot.nl.