Beloningsbenchmark

Gepubliceerd op 19 september 2011

Berenschot staat al jaren aan de top als het om beloningsonderzoek gaat. Wij beschikken over een unieke, online beloningsdatabase, die functies van laag tot hoog binnen de organisatie beslaan.

Op basis van onze database zijn wij is staat om snel een betrouwbaar beloningsonderzoek uit te voeren en een beloningsadvies te geven.

Wat levert het onderzoek u op?

Wij stellen vast wat uw positie in de markt is op het gebied van beloning. Wij vermelden zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kijken wij naar vast- en variabel salaris en naar arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto's, onkostenvergoedingen en pensioenregelingen.

Wij helpen u met maken van beloningsbeleid. Met uw ontwikkelen wij het benodigde instrumentarium, zoals salarisstructuren en beoordelingssysteem.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, inschrijving, enz. contact op met Hans van der Spek.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.