Benchmark Overhead Bureaus Jeugdzorg

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Hoe verhoudt de omvang van uw overhead zich tot die van andere bureaus jeugdzorg? Dat is de vraag die centraal staat in de Benchmark Overhead Bureaus Jeugdzorg.

Berenschot voert sinds 2003 de Overheadbenchmark Care uit. Wij hebben samen met enkele honderden zorginstellingen Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd waaruit normen voor een verantwoorde omvang van de overhead kunnen worden bepaald. Onze cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde en worden landelijk als norm gezien. In 2011 hebben wij een overheadbenchmark uitgevoerd, specifiek gericht op bureaus jeugdzorg.

Wat levert de benchmark u op?

De Benchmark Overhead Bureaus Jeugdzorg levert u informatie op over de relatieve omvang van de overheadformatie en -kosten van uw organisatie.

De ervaring leert dat organisaties de benchmark gebruiken als periodieke ‘thermometer', maar ook als instrument om gericht de doelmatigheid en kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. De benchmark geeft niet het 'finale oordeel', maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, inschrijving contact op met MarvinHanekamp of Wine te Meerman.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook