Benchmark Gemeenten Bedrijfsvoering Sociale Dienst


Hoe verhoudt mijn formatie zich tot de formatie bij andere sociale diensten? Wat betekent een verandering van de formatie voor de kwaliteit van de dienstverlening? Blijft mijn externe inhuur binnen de perken? Hoeveel kan ik ten laste brengen van het Participatiebudget?

Berenschot geeft u antwoord op deze vragen in de Benchmark Bedrijfsvoering Sociale Dienst. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren.

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark Bedrijfsvoering Sociale Dienst biedt u inzicht in uw input, troughput en output ten opzichte van andere sociale diensten. Wij vergelijken daarbij o.a. het aantal fte, de uitvoeringskosten, de mate van uitbesteding, de omvang van de externe inhuur, het aandeel dat ten laste wordt gebracht van het participatiebudget, de duur van een bijstandsintake, de span of control, het volume WWB en de in- en uitstroom WWB.

Het doel van het onderzoek is om u inzicht te geven in het verbeterpotentieel van uw organisatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Martin Heekelaar.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook