Aanpak Benchmark Bezwaar en Beroep

Gepubliceerd op 26 maart 2012

De benchmark kent een stapsgewijze aanpak. Kenmerkend is dat wij de benchmark samen met de deelnemers ontwikkelen. Hierbij maken we uiteraard gebruik van de kennis, ervaring en kengetallen uit het Kenniscentrum Bedrijfsvoering van Berenschot. Deelname geschiedt op anonieme basis. Bovendien krijgen alleen de deelnemers aan de benchmark de beschikking over de uitkomsten.

Stapsgewijze aanpak:

 • 1. Berenschot stelt een conceptvragenlijst op.
 • 2. Groepsbijeenkomst waarin we de conceptvragenlijst en de aanpak bespreken.
 • 3. Berenschot mailt de definitieve vragenlijst naar de deelnemers.
 • 4. De deelnemers vullen deze in (voor vragen is een helpdesk beschikbaar) en retourneren deze.
 • 5. Berenschot verwerkt en analyseert de vragenlijsten.
 • 6. Berenschot voert met iedere deelnemer een gesprek over de conceptuitkomsten. Doel is enerzijds validatie van de gegevens en anderzijds mogelijke verklaringen voor de uitkomsten.
 • 7. Berenschot verwerkt eventuele aanpassingen.
 • 8. Berenschot stelt een individuele eindrapportage op.
 • 9. In een groepsgewijze slotbijeenkomst bespreken we de uitkomsten en leer- en verbeterpunten.

Voorbeelden van indicatoren die worden uitgevraagd:

 • Aantal aanvragen voor een besluit (ook per beleidsterrein).
 • Aantal ontvangen bezwaarschriften en de wijze van afdoening.
 • Doorlooptijden besluit- en bezwaarprocedures.
 • Werkwijze eventuele bezwaarschriftencommissie.
 • Gebruik van ICT en internet in besluit- en bezwaarprocedures.
 • Termijnen.
 • Formatie en kosten.