Benchmark Gemeenteraad en Griffie

Gepubliceerd op 21 september 2012

In november 2012 starten wij met een benchmarkonderzoek naar gemeenteraden en griffies. Wij nodigen alle gemeenteraden en griffies van harte uit om hieraan deel te nemen.

De ontwikkelingen bij gemeenten gaan erg snel. Decentralisaties, financiële druk en onzekerheid over de landelijke koers hebben direct invloed op uw werk als raadslid. Wat betekent dit voor u? Welke invloed heeft dit op de beleids- en vergaderdruk in uw gemeente? Hoe gaat u om met de werkdruk? En wat betekent dit voor de ondersteuning en voorzieningen die u als raadslid nodig hebt? Hoe is dit bij andere gemeenten, en wat kunt u daarvan leren? Kortom: ‘Hoe slagvaardig is uw gemeenteraad?'

Dit najaar starten wij met onze benchmark Gemeenteraad en Griffie waarin wij deze en andere vragen beantwoorden. Wellicht voor u aanleiding om deze uitnodiging in het presidium te bespreken met alle fracties, de raadsvoorzitter en de griffier.

Wat levert het onderzoek u op?

Als u deelneemt aan de benchmark ontvangt u een heldere rapportage die inzicht biedt in de slagvaardigheid van uw gemeenteraad, in vergelijkend perspectief.

De benchmark biedt inzicht in:

 • Werkzaamheden en activiteiten.
  Op welke rol ligt de nadruk: kaderstellend, controlerend, volksvertegenwoordigend? Wat zijn de activiteiten die u hiervoor verricht? En wat zijn verbeterpunten?
 • Tijdsbesteding en bestuurlijke vernieuwing.
  Onderwerpen zijn o.a. de vergaderstructuur, regie en invloed op de bestuurlijke agenda en de werkdruk. Ook gaan wij in op de beschikbare tijd voor contacten met burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld en best practices.
 • Ondersteuning door griffie, rekenkamer en overige fractieondersteuning.
  Welke vorm van ondersteuning wordt door de griffie geboden? Wat is de omvang? Welke rol (procesbewaker, adviseur, facilitator, regisseur) vervult de griffier? En komt dit overeen met uw verwachtingen en behoeften?
 • Faciliteiten en budgetten.
  De faciliteiten hebben o.a. betrekking op het jaarbudget, de ICT-ondersteuning (zoals digitaal vergaderen, het live volgen van vergaderingen via internet), fractie- en vergaderruimtes, opleidingen en cursussen.

Wij verwerken de resultaten van uw organisatie anoniem. U bepaalt zelf of u de resultaten naar buiten brengt. Wij kijken met enthousiasme uit naar uw deelname.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, inschrijving, et cetera contact op met Johan Linssen.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook

Inschrijving Benchmarkonderzoek geopend

Inschrijven voor de Benchmark Gemeenteraad en Griffie kan via het inschrijfformulier.