Benchmark Ambtelijke Organisatie Gemeenten

Gepubliceerd op 20 april 2015

Hoe verhouden uw kosten en formatie per taak (primair proces en overhead) zich tot die van andere, vergelijkbare gemeenten? Wat zijn best practices en hoe kunt u onderbouwd verbeteren?

Dit zijn de vragen die de Benchmark Ambtelijke Organisatie van Berenschot beantwoordt. De benchmark hebben we samen met een groep gemeenten bovendien grondig vernieuwd, zodat deze goed aansluit bij uw huidige gemeente.

In 2002 ontwikkelden wij samen met een groep gemeenten onze eerste benchmark. Ook onze vernieuwde benchmark is ontwikkeld samen met gemeenten. Aan onze benchmark hebben inmiddels meer dan 330 gemeenten deelgenomen. Daarmee beschikt Berenschot niet alleen over de grootste, maar ook over de meest betrouwbare database. Wij besteden namelijk veel aandacht aan de validatie van de cijfers. Zo weet u zeker dat u een zuivere vergelijking krijgt.

Waarom meedoen aan de Benchmark Ambtelijke Organisatie?

  • De enige benchmark die inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken (overhead en primair proces), verdeeld over 24 clusters en 11 overheadcategorieën;
  • Vooruitkijkend en actueel; een vergelijking op basis van de begroting 2015;
  • Objectieve, gevalideerde en betrouwbare uitkomsten, die een zuivere discussie mogelijk maken;
  • Een beproefde methode, ontwikkeld samen met gemeenten;
  • Onze adviseurs staan u tijdens het gehele benchmarkonderzoek persoonlijk te woord om uw vragen te beantwoorden;
  • Een individueel gesprek over de uitkomsten, ter duiding en validatie;
  • Uw eigen online benchmarkomgeving;
  • Combinatie van uw data en open data (o.a. outputindicatoren en werklastbepalende factoren);
  • Inzicht in best practices van andere gemeenten;
  • Berenschot is onafhankelijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Inschrijven

U kunt zich voor de benchmark inschrijven via het inschrijfformulier hiernaast in het gele blok. Op het inschrijfformulier staan ook de kosten van de verschillende benchmarkopties waar u aan deel kunt nemen vermeld. Voor vragen kunt u contact opnemen met Alike Mouthaan of Bahamin Khossravi (030-2916848). Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de Benchmark Ambtelijke Organisatie Gemeenten 2015.
Klik hieronder voor het inschrijfformulier van uw grootteklasse:

< 30.000 inwoners
30.000 - 100.000 inwoners
> 100.000 inwoners