Benchmark Overhead Goede Doelen

Gepubliceerd op 15 augustus 2011

Als fondsenwervende goededoelenorganisatie stuurt u scherp op de effectiviteit van uw middelen. U wilt dat uw geld zoveel mogelijk ten goede komt van uw doelgroepen. De omvang van uw overhead is hierbij een belangrijke factor.

Te veel overhead leidt immers tot minder beschikbare middelen voor uw primaire doelstellingen. Te weinig overhead kan daarentegen leiden tot onvoldoende sturing en ondersteuning van uw primaire proces, waardoor de effectiviteit van uw organisatie afneemt. De overhead dient dus in balans te zijn met uw primaire taken.

De Benchmark Overhead Goede Doelen helpt u bij dit vraagstuk! Berenschot vergelijkt goededoelenorganisaties in Nederland onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 2.000 organisaties binnen 42 sectoren. Naast een vergelijking tussen goededoelenorganisaties onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten geven u informatie over de omvang van de overhead in vergelijking met andere goededoelenorganisaties. Tevens maken wij een vergelijking met andere type organisaties. U ontvangt een rapportage waaruit onder meer blijkt welke overheadkosten voor u opvallend hoog en welke opvallend laag zijn.

Deelnemers uit de vorige onderzoeken hebben deze rapportage gebruikt bij de beoordeling van formatieomvang, takendiscussies, optimaliseren van de overhead, bij bezuinigingen en bij het voeren van discussies met financiers en ‘buitenwacht'. Wij lichten onze rapportage toe in een persoonlijk gesprek met u na afloop van het onderzoek.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Frank Gortemaker.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook

Inschrijven

Inschrijven voor de Benchmark Overhead goede doelen kan via het inschrijfformulier.