Tags

Benchmark Overhead Hogescholen


Hoe verhoudt de overhead van uw hogeschool zich tot die van andere hogescholen?

De benchmark overhead van Berenschot is hét instrument voor hogescholen dat zicht en grip geeft op de overheadkosten. Sinds 2003 wordt dit onderzoek uitgevoerd voor de hogescholensector, waaraan inmiddels 73% van alle hogescholen in Nederland op regelmatige basis hebben deelgenomen.

Wat levert het onderzoek u op?

Uw overhead wordt glashelder en gedetailleerd in kaart gebracht. U ontvangt een uitgebreide rapportage over de omvang van uw overheadformatie en –kosten ten opzichte van andere hogescholen. Daarnaast komen we bij u langs om de belangrijkste resultaten van het onderzoek te presenteren.

Voordat de rapportage wordt opgesteld zullen onze adviseurs bij u langs komen om in samenspraak met uw collega’s de cijfers te valideren en de verschillen te duiden. De benchmark is zo opgebouwd dat alle gegevens terug te herleiden zijn tot uw jaarrekening. In onze methodiek splitsen we de overhead uit in hoofd- en subtaken, zodat u gerichte stuurinformatie verkrijgt om uw bedrijfsvoering te optimaliseren (bijvoorbeeld door kostenbesparing of kwaliteitsverhoging). Ook wordt de benchmark door de ministerie van OCW geaccepteerd als instrument om prestatie-indicatoren voor overheadkosten te onderbouwen.

We streven ernaar de benchmark nog voor de zomer af te ronden, zodat u de gelegenheid heeft de resultaten te gebruiken voor de begroting van 2018.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Bahamin Khossravi.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook

Inschrijving geopend

U kunt zich nu aanmelden voor Benchmark Overhead Hogescholen via het online inschrijfformulier.