Benchmark Overhead Waterschappen

Gepubliceerd op 15 augustus 2011

Hoe verhoudt de omvang van de overhead van 'uw' waterschap zich tot die van andere waterschappen?

Deze vraag staat centraal in de Benchmark Overhead Waterschappen. Berenschot vergelijkt waterschappen onderling op de omvang van de overhead. Tevens vergelijken wij uw waterschap met andere publieke organisaties met een uitvoerend karakter (o.a. ZBO's, agentschappen, GGD-en en milieudiensten). Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren. Naast een vergelijking tussen waterschappen onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten geven u informatie over de omvang van de overhead in vergelijking met andere waterschappen en andere uitvoerende publieke organisaties. Tevens biedt het zicht op de salarislasten, de uitbestedingskosten en de zwakke/sterke plekken van de overhead.

De ervaring leert dat waterschappen de onderzoeksresultaten gebruiken bij bezuinigingen, beoordeling van formatie-uitbreiding en takendiscussies. De benchmark geeft niet het 'finale oordeel', maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met MarvinHanekamp.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook