Benchmark Overhead Academische Ziekenhuizen

Gepubliceerd op 13 september 2011

De ziekenhuissector is volop in beweging. Marktwerking, vraagsturing en de invoering van DBC's hebben onder meer haar intrede gedaan. Deze veranderingen en toekomstige ontwikkelingen vergen verandervermogen en een transparante bedrijfsvoering.

Eén van de belangrijkste afwegingen die u hierbij moet maken is welk deel van uw middelen u aan het primaire proces besteedt en welk deel aan management, staf en ondersteuning (overhead). Beide onderdelen zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs, maar u kunt uw geld slechts één keer uitgeven en uw medewerkers kunnen hun tijd slechts één keer besteden.

De Benchmark Overhead Academische Ziekenhuizen helpt u bij dit vraagstuk! Berenschot vergelijkt ziekenhuizen onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 1.500 organisaties binnen 25 sectoren. Naast een vergelijking tussen ziekenhuizen onderling kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten bieden u inzicht in de omvang van de overhead en de bedrijfsmatige kracht van uw ziekenhuis. Dit doen we door uw ziekenhuis te vergelijken met collega-instellingen. Daarnaast biedt het u aanknopingspunten voor een aanpak om de overhead van uw ziekenhuis te reduceren.

De ervaring leert dat ziekenhuizen de onderzoeksresultaten gebruiken bij overleg over bezuinigingen, beoordeling van formatie-uitbreiding en takendiscussies. De benchmark geeft niet het "finale oordeel", maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Angela Liebregts. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook