Wie zijn de deelnemers van de benchmark Overhead PO?


Inmiddels hebben meer dan 500 onderwijsinstellingen meegedaan aan het benchmarkonderzoek, waaronder meer dan 120 besturen in het primair onderwijs.

Aan dit onderzoek kunnen alle PO-besturen deelnemen. Of u nu basisonderwijs, speciaal basis­onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs aanbiedt, wij vergelijken de overhead binnen uw instelling met het gemiddelde van de referentiegroep van PO-instellingen die qua omvang en onderwijsaanbod vergelijkbaar zijn. Afgelopen jaar hanteerden wij de volgende referentiegroepen:

Referentiegroep Benchmark Overhead Primair Onderwis

Nederland heeft ongeveer 1,5 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. Ter indicatie: op dit moment omvat ons deelnemersbestand in totaal ruim 350.000 leerlingen, dat betekent een dekkingsgraad van 23%. Daarmee beschikken we over de grootste actuele database met gegevens over personeel en kosten van overhead in het primair onderwijs.