Wie zijn de deelnemers?


Inmiddels hebben meer dan 500 onderwijsinstellingen meegedaan aan het benchmarkonderzoek, waaronder meer dan 120 besturen in het primair onderwijs.

Aan dit onderzoek kunnen alle PO-besturen deelnemen. Of u nu basisonderwijs, speciaal basis­onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs aanbiedt, wij vergelijken de overhead binnen uw instelling met het gemiddelde van de referentiegroep van PO-instellingen die qua omvang en onderwijsaanbod vergelijkbaar zijn. Vorig jaar hanteerden wij de volgende referentiegroepen (N.B. dit wijzigt als gevolg van toevoeging van deelnemers 2016):

Referentiegroep Benchmark Overhead Primair Onderwis

In 2015 telde Nederland 1.546.008 leerlingen in het primair onderwijs. Ter indicatie: op dit moment bevat onze database besturen met in totaal ruim 350.000 leerlingen, een dekkingsgraad van 23%. Daarmee beschikken we over de grootste actuele database met gegevens over personeel en kosten van overhead in het primair onderwijs.