Wie zijn de deelnemers?


Inmiddels hebben meer dan 500 onderwijsinstellingen meegedaan aan het benchmarkonderzoek, waaronder meer dan 120 besturen in het primair onderwijs.

Aan dit onderzoek kunnen alle PO-besturen deelnemen. Of u nu basisonderwijs, speciaal basis­onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs aanbiedt, wij vergelijken de overhead binnen uw instelling met het gemiddelde van de referentiegroep van PO-instellingen die qua omvang en onderwijsaanbod vergelijkbaar zijn. Afgelopen jaar hanteerden wij de volgende referentiegroepen:

Referentiegroep Benchmark Overhead Primair Onderwis

Nederland heeft ongeveer 1,5 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. Ter indicatie: op dit moment omvat ons deelnemersbestand in totaal ruim 350.000 leerlingen, dat betekent een dekkingsgraad van 23%. Daarmee beschikken we over de grootste actuele database met gegevens over personeel en kosten van overhead in het primair onderwijs.