Formatievergelijking op school- of locatieniveau en de kwaliteit van overhead

Gepubliceerd op 1 september 2015

Het benchmarkonderzoek naar overhead heeft ons in de afgelopen jaren meer dan eens kennis laten maken met het fenomeen dat overheadfuncties op scholen zich in een spanningsveld bevinden. Enerzijds is er de behoefte om zoveel mogelijk handen voor de klas te krijgen, maar anderzijds is een voldoende, betrouwbare en professionele ondersteuning hard nodig om ervoor te zorgen dat onderwijzers zich kunnen richten op hun kerntaak: lesgeven

Dat er behoefte bestaat om een verdieping te maken hebben we gemerkt aan vervolgvragen op de benchmark. Ook los van de benchmark kan het interessant zijn om zicht te hebben op personeels- en kostenopbouw per locatie. Deze analyse wordt gemaakt door de gegevens per school of locatie overzichtelijk op een rij te zetten, met gebruik van dezelfde (overhead)definities.

Met deze formatievergelijking krijgt u snel inzicht in de verschillen in omvang en structuur van de overheadkosten binnen de scholen en/of locaties die onder uw bestuur vallen. Met de uitkomsten van deze vergelijking kunt u met schooldirecteuren en andere belanghebbenden in gesprek over de kostenbeheersing op schoolniveau. Dit type onderzoeken helpt onderwijsinstellingen met het vinden van een goede balans tussen primair proces, het taakbeleid van docenten en overhead.

Naast het verdiepen op de omvang van kosten en personeel per locatie, kan het interessant zijn om te verdiepen op de kwaliteit van overhead. Een beproefde methode daarvoor is het kijken naar de toegevoegde waarde die de aanwezige overheadfuncties bieden voor de organisatie. Wel is het zo dat op het gebied van het in kaart brengen van kwaliteit van overheadfuncties vele methoden beschikbaar zijn. Wij bespreken graag met u welke methode het best passend is bij uw situatie.

afbeelding

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op. Onze contactinformatie vindt u rechts onder 'meer informatie'.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.