Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding


Hoe verloopt de benchmark, wat is de planning, hoe lang kan het duren en hoeveel tijd zal dit u kosten? Allemaal belangrijke vragen die u zichzelf misschien stelt.

Proces

benchmarkproces_3

Planning en doorlooptijd

Na aanmelding voor de benchmark nemen we contact met u op om de benchmark en de uitvoering daarvan met u door te spreken. De doorlooptijd van een gemiddelde benchmark is 8 tot 12 weken. Een voorbeeld van een realistische planning is de volgende:

Onderzoeksstap / activiteit

Maand

Startgesprek

November

Gegevensverzameling

November

Controle toedeling

December

Validatie voorlopige uitkomsten

Januari

Rapportage gereed

Februari

Geschatte tijdsbesteding voor uw organisatie

Wij schatten de tijdsbesteding voor uw organisatie op:

  • De tijd die nodig is voor het doorsturen van personeels- en salarisgegevens.
  • 2 uur voor het checken van de toedeling van bovenstaande gegevens naar de categorieën in de benchmarkvragenlijst. Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op school of kantoor.
  • De tijd die nodig is voor het opzoeken van aanvullende gegevens en/of het beantwoorden van vragen over specifieke medewerkers/functies.
  • 1,5 uur voor het valideren van de uitkomsten eveneens bij u op school of kantoor.