Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding


Hoe verloopt de benchmark, wat is de planning, hoe lang kan het duren en hoeveel tijd zal dit u kosten? Allemaal belangrijke vragen die u zichzelf misschien stelt.

Proces

Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding

Planning

Indien u meedoet aan de benchmarkgroep, dan is de planning als volgt:

Onderzoeksstap / activiteit

Maand

Voorbereiding

November

Gegevensverzameling

November / december

Controle toedeling

December / januari

Validatie voorlopige uitkomsten

Januari / februari

Rapportage

Maart

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor de gehele benchmarkgroep is ongeveer 4 maanden. Indien u buiten de groep deelneemt dan is de doorlooptijd iets korter, namelijk 8-12 weken. Er wordt in dat geval teruggegrepen op referentiegegevens van de meest recente landelijke benchmark.

Geschatte tijdsbesteding voor uw organisatie

Wij schatten de tijdsbesteding voor uw organisatie op:

  • De tijd die nodig is voor het doorsturen van personeels- en salarisgegevens.
  • 2 uur voor het checken van de toedeling van bovenstaande gegevens naar de categorieën in de benchmarkvragenlijst. Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op school of kantoor.
  • De tijd die nodig is voor het opzoeken van aanvullende gegevens en/of het beantwoorden van vragen over specifieke medewerkers/functies.
  • 1,5 uur voor het valideren van de uitkomsten eveneens bij u op school of kantoor.