Benchmark Overhead Voortgezet Onderwijs


Overhead is een veelbesproken thema in het onderwijs: het primaire proces staat immers centraal en de omvang en kosten van de overhead dienen hiermee in verhouding te zijn. Maar wat is een passende verhouding?

Berenschot helpt u de ideale samenstelling en omvang van uw overhead te bepalen.

Hiervoor zetten we al meer dan 25 jaar onze overheadbenchmark in. Door middel van validatiegesprekken met alle deelnemers borgen we de eenduidigheid en vergelijkbaarheid van gegevens. Daarnaast hebben we binnen het voortgezet onderwijs diverse specifieke referentiegroepen waaruit we er één selecteren die goed aansluit bij uw situatie.

Naast een vergelijking van de cijfers ontvangt u ook een toelichting en suggesties voor mogelijke optimalisaties. Eerdere deelnemers zeiden het volgende over de benchmark:

“De benchmark onderbouwde wat ik eigenlijk al wist, onze overhead is klein en op punten onvoldoende. Dankzij de presentatie van Berenschot aan de PMR onderschrijft de PMR deze conclusie inmiddels ook.”

“Op basis van de benchmark hebben we administratieve taken van de directeuren naar administratief medewerkers verlegd en de directieformatie met 20% weten terug te brengen.”

“De ICT-kosten kwamen opvallend hoog uit de benchmark, terwijl de kwaliteit van de ICT voor verbetering vatbaar bleek. We hebben inmiddels een verbetertraject op onze ICT-afdeling ingezet.”

Uw investering

In de regel kiezen deelnemers ervoor om zich volledig te laten informeren en begeleiden bij een benchmark. In dat geval vult Berenschot 80 tot 90% van de vragenlijst met gegevens uit uw personeels- en salarisbestand. Deze werkwijze biedt u vergaande ondersteuning bij het doorlopen van de benchmark. Het controleren en valideren van de benchmarkgegevens kost u in dat geval slechts 4 uur tijd en € 5.000 (exclusief 21% btw). Indien u een afwijkende dienstverlening en/of prijs wilt bespreken, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. U kunt zich inschrijven met dit formulier.

Wat levert het onderzoek u op?

Klanten geven aan na het benchmarkonderzoek een zinvolle (interne) discussie te kunnen voeren over hun overhead en een feitelijke onderbouwing te ontvangen voor keuzes op dit gebied. Met de voorgestelde werkwijze weet u zeker dat benchmarkdefinities eenduidig zijn toegepast (uitvoering Berenschot) en dat na het benchmarkonderzoek ‘appels met appels’ kunnen worden vergeleken. Een presentatie over de benchmark door Berenschot aan een gremium naar keuze levert daar een belangrijke bijdrage aan. Hierbij kan gedacht worden aan directie, MT, RvT, medezeggenschap, stafhoofden of een combinatie hiervan.