Wie zijn de deelnemers van de benchmark Overhead VO?


Inmiddels hebben meer dan 500 onderwijsinstellingen meegedaan aan het benchmarkonderzoek, waaronder meer dan 150 besturen in het voortgezet onderwijs.

Aan dit onderzoek kunnen alle VO-besturen deelnemen. Of u nu praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of gymnasium aanbiedt, wij vergelijken de overhead binnen uw instelling met het gemiddelde van de referentiegroep van VO-instellingen die qua omvang en onderwijsaanbod vergelijkbaar zijn. Het afgelopen jaar hanteerden wij de volgende referentiegroepen:

Referentiegroep Benchmark Overhead Voortgezet Onderwijs

Onze database geeft een redelijk goede representatie van Nederland, er zijn namelijk ongeveer een miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs, terwijl ons deelnemersbestand in totaal ruim 450.000 leerlingen omvat, dit betekent een dekkingsgraad van 45%. Daarmee beschikken we over de grootste database met actuele gegevens over personeel en kosten van overhead in het voortgezet onderwijs.