Wie zijn de deelnemers?


Inmiddels hebben meer dan 500 onderwijsinstellingen meegedaan aan het benchmarkonderzoek, waaronder meer dan 150 besturen in het voortgezet onderwijs.

Aan dit onderzoek kunnen alle VO-besturen deelnemen. Of u nu praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of gymnasium aanbiedt, wij vergelijken de overhead binnen uw instelling met het gemiddelde van de referentiegroep van VO-instellingen die qua omvang en onderwijsaanbod vergelijkbaar zijn. Vorig jaar hanteerden wij de volgende referentiegroepen (N.B. dit wijzigt als gevolg van toevoeging van deelnemers 2016):

Referentiegroep Benchmark Overhead Voortgezet Onderwijs

In 2015 telde Nederland 960.100 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ter indicatie: op dit moment bevat onze database besturen met in totaal ruim 433.104 leerlingen, een dekkingsgraad van 45%. Daarmee beschikken we over de grootste actuele database met gegevens over personeel en kosten van overhead in het voortgezet onderwijs.