Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding


Hoe verloopt de benchmark, wat is de planning, hoe lang kan het duren en hoeveel tijd zal dit u kosten? Allemaal belangrijke vragen die u zichzelf misschien stelt.

Proces

Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding

Planning

Indien u meedoet aan de benchmarkgroep, dan is de planning als volgt:

Onderzoeksstap / activiteit

Maand

Voorbereiding

November

Gegevensverzameling

November / december

Controle toedeling

December / januari

Validatie voorlopige uitkomsten

Januari / februari

Rapportage

Maart

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor de gehele benchmarkgroep is ongeveer 4 maanden. Indien u buiten de groep deelneemt, is de doorlooptijd iets korter, namelijk 8 tot 12 weken. In dat geval grijpen we terug op referentiegegevens van de meest recente landelijke benchmark.

Geschatte tijdsbesteding voor uw organisatie

Wij schatten de tijdsbesteding voor uw organisatie als volgt in:

  • De tijd die u nodig hebt voor het doorsturen van personeels- en salarisgegevens.
  • 2 uur voor het checken van de toedeling van deze gegevens aan de categorieën in de benchmarkvragenlijst. Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op school of kantoor.
  • De tijd die u nodig hebt voor het opzoeken van aanvullende gegevens en/of het beantwoorden van vragen over specifieke medewerkers/functies.
  • 1,5 uur voor het valideren van de uitkomsten, eveneens bij u op school of kantoor.