Proces, planning, doorlooptijd en uw tijdsbesteding


Hoe verloopt de benchmark, wat is de planning, hoe lang kan het duren en hoeveel tijd zal dit u kosten? Allemaal belangrijke vragen die u zichzelf misschien stelt.

Proces

Benchmarkproces

Planning en doorlooptijd

Na aanmelding voor de benchmark nemen we contact met u op om de benchmark en de uitvoering daarvan met u door te spreken. De doorlooptijd van een gemiddelde benchmark is 8 tot 12 weken. Een voorbeeld van een realistische planning is de volgende:

Onderzoeksstap / activiteit

Maand

Startgesprek

November

Gegevensverzameling

November

Controle toedeling

December

Validatie voorlopige uitkomsten

Januari

Rapportage gereed

Februari

Geschatte tijdsbesteding voor uw organisatie

Wij schatten de tijdsbesteding voor uw organisatie als volgt in:

  • De tijd die u nodig hebt voor het doorsturen van personeels- en salarisgegevens.
  • 2 uur voor het checken van de toedeling van deze gegevens aan de categorieën in de benchmarkvragenlijst. Deze bijeenkomst vindt plaats bij u op school of kantoor.
  • De tijd die u nodig hebt voor het opzoeken van aanvullende gegevens en/of het beantwoorden van vragen over specifieke medewerkers/functies.
  • 1,5 uur voor het valideren van de uitkomsten, eveneens bij u op school of kantoor.