Benchmark Overhead Cultuur

Gepubliceerd op 15 augustus 2011

Het Rijk heeft structurele bezuinigingen op de cultuurbegroting aangekondigd. Door deze subsidiebeperkingen neemt de druk op uw financiële middelen sterk toe, terwijl u deze middelen optimaal voor uw culturele activiteiten wilt inzetten. Dit stelt eisen aan de inrichting en focus van uw organisatie.

Het vinden van een goede balans tussen uw inhoudelijke (culturele) activiteiten en de overheadfuncties in uw organisatie is dan ook van groot belang. Te véél overhead is niet wenselijk, omdat dit leidt tot bureaucratisering en inefficiëntie. Te weinig overhead heeft ook bezwaren, omdat u zo te weinig slagkracht hebt om uw culturele activiteiten voldoende te ondersteunen en aan te sturen. Daarbij kan het ertoe leiden dat u er niet in slaagt om voldoende eigen inkomsten te genereren.

De Benchmark Overhead Cultuur helpt u bij dit vraagstuk! Berenschot vergelijkt culturele instellingen onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij, sinds 2003, uitgevoerd voor meer dan 2.000 organisaties binnen 42 sectoren. Naast een vergelijking tussen culturele instellingen kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De benchmarkresultaten geven u informatie over de omvang van uw overhead en uw eigen inkomsten in vergelijking met andere instellingen. Het onderzoek geeft daarmee aan waar er besparingsmogelijkheden op uw overhead zijn en op welke overheadfuncties uw organisatie juist kwetsbaar is. Ook blijkt uit het onderzoek of u ten opzichte van uw peers veel of juist weinig inkomsten vergaart. Dit biedt u onder meer handvatten bij het evalueren van uw effectiviteit.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op met Melanie Knieriem.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan het contactformulier in.