Benchmark RIBW's

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Hoe verhouden de omvang en opbouw van uw (overhead)formatie en -kosten zich tot die van andere RIBW's?

Dat is de vraag die centraal staat in de Benchmark RIBW's. Berenschot heeft deze benchmark, in navolging van de Overheadbenchmark Care, in 2011 opgezet samen met 16 van de 21 RIBW's

Daarmee beschikt Berenschot over de meest complete database met cijfers over (overhead)formatie en -kosten van RIBW's. Hieruit kunnen normen voor een verantwoorde omvang van de overhead worden bepaald. Onze cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde en worden landelijk als norm gezien.

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark RIBW's levert u informatie op over de relatieve omvang van de (overhead)formatie en -kosten van uw organisatie.

De ervaring leert dat RIBW's de benchmark gebruiken als periodieke ‘thermometer', maar ook als instrument om gericht de doelmatigheid en kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. De benchmark geeft niet het "finale oordeel", maar biedt wel objectieve vergelijkingsinformatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, inschrijving, enz. contact op met MarvinHanekamp.

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook