Benchmark Jeugddomein 2017

Gepubliceerd op 6 maart 2017

De vernieuwde Benchmark Jeugddomein richt zich dit jaar op zowel de verhouding tussen overhead en primair proces als het integraal verbeteren van de bedrijfsvoering van aanbieders in het jeugddomein.

De vraag die net als in de voorgaande jaren centraal staat in de benchmark is: ‘Hoe verhoudt uw organisatie zich tot andere aanbieders in het jeugddomein op het gebied van overhead, productie en financiële positie?’ Bij aanbieders in het Jeugddomein spelen echter nu de transitie jeugdzorg is voltrokken en de transformatie in volle gang is nog andere vraagstukken, zoals: Hoe verhoud ik mij tot cliënten, gemeenten en andere aanbieders en blijf ik voor hen alle drie een onmisbare partij? Om deze reden maakt dit jaar de Bedrijfsvoeringsscan onderdeel uit van de benchmark! Aan de hand van het Berenschot Organisatie Ontwikkel Model brengen we de ontwikkelingsgraad van uw bedrijfsvoering integraal in kaart.


Let op: Heeft u geen tijd om de benchmark Jeugddomein in te vullen? Tegen extra vergoeding van €1.000 (excl. BTW) verzorgen wij de toedeling van uw formatie aan de benchmarkcategorieën.

Wat levert het u op?

In de eerste plaats een glashelder en gedetailleerd overzicht van uw overhead. Met informatie over de relatieve omvang van uw overhead in termen van formatie en kosten. Ook vergelijken we uw organisatie met vergelijkbare zorgaanbieders in het jeugddomein, maar ook met organisaties in de langdurige zorg en tal van andere onderdelen uit het publieke domein. We laten zien waar en waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd sturen op één of meer essentiële onderdelen van uw bedrijfsvoering. Met andere woorden, de benchmark biedt objectieve vergelijkingsinformatie.

Daarnaast onderzoeken we in de benchmark tevens een aantal productie- en financiële indicatoren. Denk aan omzet per cliënt en gebruiker, productiviteit van personeel, percentage huisvestingskosten, liquiditeit en solvabiliteit.

Tot slot brengen we aan de hand van het Berenschot Organisatie Ontwikkel Model de ontwikkelingsgraad van uw bedrijfsvoering integraal in kaart. We zetten uw huidige en gewenste situatie tegen elkaar af en vergelijken u bovendien met andere organisaties. Hiermee plaatsen we de resultaten uit de Benchmark Jeugddomein in een breder perspectief. Duidelijk wordt aan welke knoppen u kunt draaien om op basis van de resultaten van de benchmark uw bedrijfsvoering integraal te verbeteren.

Aanmelden!

Wilt u inzicht in uw overhead en hoe deze zich verhoudt tot collega-organisaties? En onderbouwd kunnen sturen op essentiële onderdelen van uw bedrijfsvoering? Meld u dan uiterlijk vrijdag 7 april aan voor de Benchmark Jeugddomein via het online inschrijfformulier.


Praktische informatie

Datum startbijeenkomst
Dinsdag 18 april

Tijdstip startbijeenkomst
12.00 - 14.00 uur
Kosten
€ 2.950 per deelnemer.

Locatie
Kantoor Berenschot
Europalaan 40, Utrecht