Benchmark Jeugddomein

Gepubliceerd op 11 februari 2016

De transitie jeugdzorg is nu ruim een jaar geleden voltrokken. Veel aanbieders in het jeugddomein hadden de hoop dat 2016 een rustiger jaar zou worden dan 2015. Die wens lijkt voor een groot aantal aanbieders echter geen realiteit te worden, zo leren wij van de deelnemers aan onze leergang Strategisch Management Jeugddomein. De wil en de noodzaak om van elkaar te leren is daarom onverminderd groot. Wij nodigen u dan ook van harte uit om (ook dit jaar) deel te nemen aan de (lustrumeditie van) de Benchmark Jeugddomein.

De vraag die ook dit jaar centraal staat in de benchmark is: ‘Hoe verhoudt uw organisatie zich tot andere aanbieders in het jeugddomein op het gebied van overhead, productie en financiële positie?’ Net als in de voorgaande jaren maakt de ‘transitiemonitor’ deel uit van de benchmark om de resultaten van de transitie en de transformatie van uw organisatie te vergelijken met die van collega-aanbieders. Wat kunt u van elkaar leren? is kortom het doel van deze benchmark.

Wat levert deelname u op?

De benchmark brengt in de eerste plaats uw overhead glashelder en gedetailleerd in kaart. Het biedt u informatie over de relatieve omvang van uw overhead, zowel in termen van formatie als kosten. We vergelijken uw organisatie primair met andere soortgelijke zorgaanbieders in het jeugddomein, sectoren uit de Benchmark Care (VVT/GHZ/GGZ/RIBW) en tal van andere onderdelen uit het publieke domein. We laten zien waar, maar ook waarom, u afwijkt. Daarmee wordt het mogelijk om onderbouwd te sturen op één of meer essentiële onderdelen van uw bedrijfsvoering. De benchmark geeft niet het ‘finale oordeel’, maar biedt objectieve vergelijkingsinformatie.

Naast een vergelijking van uw overhead gaat de benchmark tevens in op een aantal productie- en financiële indicatoren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan, omzet per cliënt en gebruiker, productiviteit van personeel, kostprijzen, huisvesting, liquiditeit en solvabiliteit.

De transitiemonitor beantwoordt vragen als hoe verhoudt de korting waarmee uw organisatie in 2015 is en in 2016 wordt geconfronteerd zich tot die van vergelijkbare organisaties en hoe verhoudt de opstelling van de gemeenten waarmee u dit jaar contracten sluit zich tot die van andere gemeenten.

Aanpak en planning

Wij vinden het belangrijk dat de benchmark goed aansluit op uw behoeften. De definitieve benchmarkvragenlijst stellen wij daarom samen met de deelnemers vast. Dit doen we tijdens de startbijeenkomst op dinsdag 19 april van 12.00 tot 14.00 uur (inclusief lunch) bij Berenschot in Utrecht. Wij sturen u uiterlijk de vrijdag voor de bijeenkomst de conceptvragenlijst op.

We streven er ook dit jaar naar de benchmark voor de zomer af te ronden.

Datum / tijd

Activiteit

Vrijdag 15 april

Deadline voor aanmelding Benchmark Jeugddomein. Ontvangst conceptvragenlijst door deelnemers.

Donderdag 19 april
12.00 – 14.00 uur

Startbijeenkomst Benchmark Jeugddomein op kantoor Berenschot te Utrecht, inclusief lunch. Vaststellen vragenlijst.

Vrijdag 13 mei

Deadline voor aanleveren ingevulde vragenlijst door deelnemers.

Maandag 16 mei tot woensdag 15 juni

Bespreken conceptuitkomsten met alle deelnemende zorgaanbieders in het jeugddomein.

Vrijdag 17 juni

Deadline voor aanleveren definitieve cijfers door deelnemers.

Vrijdag 24 juni

Ontvangst definitieve cijfers en individuele paragraaf door deelnemers.

Donderdag 30 juni
12.00 - 14.00 uur

Slotbijeenkomst Benchmark Jeugddomein op kantoor Berenschot te Utrecht, inclusief lunch.

Eerste helft van juli

Ontvangst definitieve rapportage door deelnemers.

Na de startbijeenkomst vult iedere deelnemer de vragenlijst in. Voor vragen kunt u dan terecht bij onze helpdesk. Nadat wij de ingevulde vragenlijsten hebben verwerkt, voeren we met iedere deelnemer afzonderlijk een gesprek over de conceptuitkomsten. Doel hiervan is validatie van de gegevens. Daarnaast vormt dit gesprek de basis voor de interpretatie van deze gegevens. Wij stellen vervolgens individuele benchmarkrapportages op. We ronden het onderzoek af tijdens een slotbijeenkomst, waarin we de uitkomsten en onderlinge leerpunten bespreken. Kort na de slotbijeenkomst ontvangt u de rapportage zowel digitaal als in hardcopy.

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 2.950,-- per deelnemer. Dit bedrag is exclusief 21% btw, maar inclusief alle andere bijkomende kosten.

Inschrijven

Als u wilt deelnemen aan dit benchmarkonderzoek, kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kan tot en met vrijdag 15 april via het inschrijfformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marvin Hanekamp of Wine te Meerman(030-2916848).


Praktische informatie

Datum
Dinsdag 19 april (startbijeenkomst)

Tijdstip
12.00 - 14.00 uur
Kosten
€ 2.950,-- per deelnemer.

Locatie
Kantoor Berenschot
Europalaan 40, Utrecht

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan dit benchmarkonderzoek, kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kan tot en met vrijdag 15 april via het inschrijfformulier.