i-Benchmark Zorg


Informatisering en automatisering (I&A) vervult een steeds strategischer rol in de zorg en raakt meer verweven met het primaire proces van instellingen. Daarnaast staan privacy en informatieveiligheid steeds hoger op de agenda en volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Dit heeft grote gevolgen voor de I&A. Weten waar u staat ten opzichte van vergelijkbare zorgorganisaties, kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren. Dat is precies de meerwaarde van de i-Benchmark Zorg van Berenschot.

De i-Benchmark Zorg zoomt in op drie aspecten binnen uw organisatie. Ten eerste: hoe is de I&A georganiseerd? Ten tweede: wat zijn de kosten en is dat veel of weinig in vergelijking met anderen? En tot slot: wat is de waarde van I&A binnen mijn organisatie?

Onderbouwd en effectief

Om deze vragen te beantwoorden, vergelijken we uw organisatie in de i-Benchmark Zorg met een referentiegroep (VVT/GGZ/GHZ/ Ziekenhuizen). Zo krijgt u gedetailleerde vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. En kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw I&A.

Voordelen deelname i-Benchmark Zorg

  • Objectief inzicht in organisatie, kosten en waarde op het gebied van I&A.
  • Vergelijking met soortgelijke zorgorganisaties, kwalitatief en kwantitatief.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.
  • Inzicht in verbeterpotentieel.
  • Onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en investeringen.

Onze werkwijze

Om te beginnen, vragen we u online de vragenlijst voor de i-Benchmark Zorg in te vullen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. De uitkomsten valideren wij met u in een persoonlijk gesprek. Vervolgens ontvangt u een beknopte individuele rapportage. Daarin laten wij zien waar uw organisatie afwijkt en zo ja, waarom. Verder organiseert Berenschot een afsluitende bijeenkomst voor benchmarkdeelnemers om elkaars I&A-organisatie en best practices te bespreken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren.

Schrijf u nu in!

Bent u benieuwd hoe uw ICT zich verhoudt tot die van vergelijkbare organisaties? En op welke punten u uw ICT kunt optimaliseren? Meld u dan nu aan via het inschrijfformulier. De totale kosten voor deelname aan de i-Benchmark Zorg bedragen € 2.500 (exclusief btw) voor care-instellingen en € 9.500 (exclusief btw) voor ziekenhuizen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp of Dirk-Jan Schoneveld (030-2916848). Of mail naar ibenchmark@berenschot.nl. Wij helpen u graag.