Kosten, waarde en inrichting van de overheadfuncties

Gepubliceerd op 29 december 2011

Het beter in balans brengen van de kosten en waarde van bedrijfsvoeringsfuncties en het beter aansturen en inrichten van deze functies. Wij maken bij deze onderzoeken gebruik van de aanpak uit het proefschrift ‘Overhead Gewaardeerd' van Mark Huijben.

De volgende vragen staan centraal: Hoe verhoudt de toegevoegde waarde van de overhead zich tot de kosten daarvan? Hoe groot mag de overhead binnen uw organisatie dan zijn? En wat is voor uw organisatie de meest efficiënte en effectieve manier om de overhead in te richten en aan te sturen?

Benchmarking leidt tot vergelijkingsinformatie, niet tot een finaal oordeel. Om daartoe te komen is een OVA nodig. Waar de benchmark uitgaat van onze standaard benchmark taken, werken we in de OVA met de overhead producten en diensten zoals ze in uw organisatie bekend zijn. Samen met u brengen we deze producten en diensten in kaart en wijzen daar formatie en kosten aan toe. Vervolgens interviewen wij zowel interne aanbieders als interne afnemers, om een beeld te krijgen van de waarde van deze functies voor de organisatie.

Cruciaal in dit vraagstuk zijn de aansturing en inrichting van de overheadfuncties. Bij de aansturing gaat het om de wijze waarop het contact tussen aanbieders en afnemers is georganiseerd. Bij de inrichting gaat het om het centraal dan wel decentraal positioneren van de formatie.

Wat levert het onderzoek u op?

U ontvangt een specifieke rapportage waarin we concreet aangeven:

  • Wat voor uw organisatie een optimale overheadomvang is;
  • Wat voor uw organisatie de meest efficiënte en effectieve wijze van aansturing en inrichting is;
  • Hoe u dit kunt bereiken.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, inschrijving, contact op met MarvinHanekamp. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan hier uw gegevens in.


Zie ook