Overhead Kwaliteitscan

Gepubliceerd op 3 november 2011

Hoe tevreden zijn uw medewerkers over de stafafdelingen? En hoe ervaren uw stafmedewerkers de samenwerking met hun collega's in de lijn? De scan biedt u in 4 weken deze informatie. Dat biedt de mogelijkheid om het gesprek tussen lijnmanagers en stafhoofden vorm te geven en samen te werken aan verbeteringen.

Bij overhead denkt men vaak in eerste instantie aan kosten. De kwaliteit ervan is echter minstens zo belangrijk. Uit onze vele interviews blijkt dat ‘de lijn' daar vaak een uitgesproken mening over heeft. En die mening wordt lang niet altijd geuit. Of aan de verkeerde personen. Of pas wanneer de onvrede al heel groot is. Anderzijds hebben ook lijnmanagers een rol in de bedrijfsvoering. En daar is de staf weer lang niet altijd tevreden over. Dat leidt tot een bijna traditionele kloof tussen staf en lijn, die nooit helemaal zal verdwijnen. Wel kunnen we deze verkleinen door het gesprek tussen staf en lijn op gang te houden.

Wat levert het onderzoek u op?

De Overhead Kwaliteitscan levert u informatie op over de tevredenheid van de interne klanten binnen uw organisatie. Van deze scan is een online versie ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om online en anoniem de vragenlijst in te vullen.

Het doel van dit instrument is het (bij voorkeur jaarlijks) meten van de tevredenheid over de stafafdelingen, van de bijdrage van de lijn aan de bedrijfsvoering en het inventariseren van verbetersuggesties. Op basis daarvan kunnen concrete acties geformuleerd worden, welke je in een beknopt gezamenlijk werkplan kan opnemen.

De Overhead Kwaliteitscan is een goed vervolg op onze benchmark Omvang overhead. Deze benchmark hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor 1.500 organisatie in 25 sectoren.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving contact op.


Zie ook

Inschrijving geopend

U kunt zich nu inschrijven voor de Overhead Kwaliteitsscan.
Klik hier voor het inschrijfformulier.