Prestatiemanagement

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? In de kern zijn dat de twee vragen die in elke organisatie centraal staan.

Prestatiemanagement is het instrument om te sturen op ‘performance'. Het zorgt ervoor dat een organisatie doelgericht werkt en tijdig bijstuurt door doelen, prestaties en middelen op elkaar af te stemmen.

Weerbarstige praktijk

In de praktijk lopen organisaties tegen allerlei knelpunten aan:

 • Meetbaarheid
  Prestaties blijken moeilijk meetbaar of registratie geeft te veel administratieve lasten.
 • Papieren werkelijkheid
  In tal van stukken staan prestatie-indicatoren (begroting, jaarplan, beleidsnota), maar in de praktijk wordt er nauwelijks iets mee gedaan.
 • Onbedoelde effecten
  Prestatiemanagement blijkt onbedoelde gedragseffecten met zich mee te brengen. Denk bijvoorbeeld aan sturing op alleen de gemakkelijk te meten prestaties, te veel focus op de indicatoren in plaats van de achterliggende doelen, te veel nadruk op de korte termijn.

Meer rendement uit prestatiemanagement

Berenschot kan uw organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen van een prestatiemanagementmodel dat werkt. Op basis van onze ervaring in verschillende sectoren stellen wij een advies op dat is toegesneden op uw specifieke behoeften, afgestemd op de context van uw organisatie.

Onze diensten zijn gericht op de harde en zachte aspecten van:

 • Prestatiesturing
  Waarop willen we sturen? En hoe gaan we dat doen? Prestatiesturing kan voor verschillende doelen en doelgroepen gebruikt worden. Denkt u bijvoorbeeld aan prestatiemonitoring & evaluatie, -verbeteren en -belonen. Het sturingsmodel is onder andere afhankelijk van de business en de bedrijfsfilosofie. Wij begeleiden organisaties bij het bepalen van de sturingswijze en het inrichten van het sturingsmodel.
 • Prestatiemeting
  De focus van prestatiesturing bepaalt de keuze van prestatie-indicatoren. Er zijn immers geen indicatoren die voor alle doelen geschikt zijn. Op basis van een beproefde methodiek ondersteunen wij organisaties bij het samenstellen van bruikbare prestatie-indicatoren.
 • Prestatiefinanciering
  In de huidige tijden van bezuinigen is het belangrijk een directe link te leggen tussen budget en te leveren prestaties. Valkuil is dat het systeem star en rigide is, zonder ruimte voor dialoog en ‘het verhaal achter de cijfers', met negatieve gedragseffecten tot gevolg. Aan de hand van onze inzichten uit theorie en praktijk adviseren wij organisaties bij het opzetten van een prestatiefinanciering.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat wij kunnen bieden en onze aanpak? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp en informeer naar de verschillende mogelijkheden.