Benchmark Communicatie 2016


Hoe ziet de aansturing van de pers- en communicatiefunctie eruit? Welke tools worden daarbij gebruikt? Wat zijn trends en ontwikkelingen? Hoe ziet de communicatiefunctie er in de toekomst uit? En hoe kunt u uw communicatiefunctie daadwerkelijk verbeteren? Deze en andere vragen komen aan bod bij de Benchmark Communicatie van Berenschot. Na het succes van vorig jaar bieden wij u in 2016 opnieuw de gelegenheid deel te nemen en uw communicatiefunctie te vergelijken met die van andere organisaties.

Wat levert deelname u op?

De Benchmark Communicatie onderzoekt formatie (aantal fte, inhuur), budget en bestedingen, sturing en typering van de communicatieafdeling. Verder komt ook de organisatie van interne, externe en crisiscommunicatie aan bod, net als de uitgangspunten van pers- en mediabeleid, en trends en innovaties in en rond het communicatievak. Op basis hiervan doen wij aanbevelingen voor de communicatiefunctie en de ideale communicatieafdeling.

U bepaalt zelf de inzet bij deelname

Als deelnemer aan de benchmark heeft u twee opties.

Optie 1: Benchmark ‘light’

  • Invullen van de vragenlijst
  • Voeren van een validatiegesprek

U ontvangt een korte rapportage met een samenvatting van de algemene conclusies en bevindingen. Ook krijgt u een uitnodiging om begin 2017 aanwezig te zijn bij een toelichting op de algemene resultaten.

Optie 2: Benchmark ‘verdiept’

Deze optie bestaat uit de ‘light’ versie plus een vervolgtraject:

  • Persoonlijke rapportage waarin we uw communicatiefunctie vergelijken met die van andere deelnemers
  • Diepte-interview waarin u vragen over uw eigen communicatiefunctie aan de orde kunt stellen
  • Presentatie / werksessie met uw team of leidinggevenden
  • Persoonlijk advies ten aanzien van uw persoonlijke vragen

Planning

15 sept 2016 Deelnemers ontvangen de vragenlijst
30 sept 2016 Deadline voor het invullen en retour zenden van de vragenlijst
Oktober 2016 Analyse van de uitkomsten door Berenschot
November 2016 Bespreking van uw uitkomsten in een validatiegesprek
Half december 2016 Ontvangst algemene rapportage met uitkomsten en conclusies
19 januari 2017 Bijeenkomst met alle deelnemers

Als u kiest voor de verdiepingsslag, start hierna het vervolgtraject.

Breng uw communicatiefunctie bij de tijd!

Voor een eerste indicatie kunt u aan de slag met de Benchmark Communicatie ‘light’. De kosten hiervoor bedragen € 1.595 (exclusief btw).

Wilt u de ontwikkeling en trends rond de communicatiefunctie meerdere jaren volgen? Kies dan voor een abonnement op de ‘light’ versie van minimaal twee jaar, dan krijgt u elk jaar € 400 korting.

Heeft u behoefte aan een diepgaande analyse van uw communicatiefunctie? Dan is de verdiepte versie van de Benchmark Communicatie echt iets voor u. De kosten voor deze uitgebreide variant van de benchmark bedragen € 5.995 (exclusief btw).

Goed om te weten

Berenschot vergelijkt de communicatiefuncties van organisaties met vergelijkbare kenmerken en van vergelijkbare omvang. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Nieuwsgierig? De uitkomsten van de Benchmark Communicatie 2015 vindt u hier.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de Benchmark Communicatie? Meldt u dan voor 9 september. Eerst meer weten? Neem dan contact op met Robert Wester of Alexandra Schippers (030 - 2 916 877). Of mail naar r.wester@berenschot.nl of a.schippers@berenschot.nl.