Bestuurlijke toekomst gemeenten


Gemeenten: samenwerken of herindelen?

Dat is de vraag waar veel gemeenten mee worstelen in het licht van hun bestuurlijke toekomst. Een ingewikkeld vraagstuk vanwege de dubbele complexiteit van inhoud en proces. Want hoe geeft u de veelkleurigheid van inhoudelijke overwegingen en regionale verhoudingen een plaats? En hoe structureert u het langlopende proces voor colleges en gemeenteraden zodat een echt, zinvol inhoudelijk gesprek ontstaat?

Dwingende logica

Om het vraagstuk over samenwerken als gemeenten tot een goed einde te brengen combineert Berenschot de sporen inhoud en proces. De kern van de inhoud is te bouwen aan een dwingende logica, gebruikmakend van feiten (hoe zit het?) en opinies (hoe zien mensen het?). Daarnaast kijken we naar uw ambities, opgaven en uitdagingen aan de hand van vragen als: wat zijn de te onderzoeken samenwerkingsopties en wat is het afwegingskader? Wat is uw huidige (bestuurs)kracht: bent u als gemeente aan de maat? Wat is nodig om uw ontwikkelopgave te realiseren en wat is de toekomstvisie voor de gemeente? Tijdens dit proces informeren en horen we alle stakeholdersgroepen (inwoners, maatschappelijk middenveld, ondernemers, raad, college, organisatie en OR). Dat vraagt om een kraakheldere rolverdeling van raden, colleges, ambtenaren en adviseurs met sturing vanuit een stuurgroep. En verder nauwe betrokkenheid van gemeenteraden en specifieke inzet en insteek per stakeholdergroep. Zodat u aan het eind van het traject verzekerd bent van een zorgvuldige en getrapte besluitvorming.

Advies voor gemeenten

Wilt u weten hoe wij uw gemeente kunnen ondersteunen onderweg naar haar bestuurlijke toekomst? Of wilt u weten of, en hoe u als gemeenten kunt samenwerken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Samen halen we het beste uit onszelf

Adviseurs