Rapport bestuurlijke toekomst gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude


De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft Berenschot in september 2014 opdracht gegeven
een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Mogelijkheden tot bestuurlijke zelfstandigheid

De opdracht bestond uit twee delen. Enerzijds wilde de gemeenteraad weten wat de mogelijkheden of onmogelijkheden waren om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Anderzijds werd ons gevraagd een strategische verkenning uit te voeren naar realistische alternatieven voor de bestuurlijke toekomst. De centrale opdracht: geef een onderbouwd beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden om bestuurlijke
zelfstandigheid te handhaven, aangevuld met de eventuele condities en randvoorwaarden waaraan deze bestuurlijke
zelfstandigheid moet voldoen.

Download hier het verdiepingsonderzoek bestuurlijke toekomst Haarlemmerliede en Spaarnwoude. (zip, 8 MB)