Rapport bestuurlijke toekomst van de gemeente Vianen


In september 2013 heeft de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de Commissie Schutte ingesteld om zelf de regie te kunnen voeren over de bestuurlijke vormgeving van de regio. De Commissie Schutte werkte in opdracht van het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op 13 februari 2014 heeft de commissie een herindeling tussen Leerdam, Lingewaal, Vianen en Zederik geadviseerd. Op basis van de conclusies uit het rapport is de gemeente Vianen verder gaan praten over haar bestuurlijke toekomst.

Strategische verkenning bestuurlijke toekomst

In de vergadering van 18 februari 2014 stemde de raad van de gemeente Vianen ermee in voorbereidingen te treffen, zodat de nieuwe gemeenteraad op 22 april 2014 richting zou kunnen geven aan het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Dit onderzoek moest een strategische verkenning worden, uitgaande van de eigen kracht van de gemeente. De gemeente heeft hierop Berenschot gevraagd deze strategische verkenning uit te voeren.

Hier kunt u het rapport bestuurlijke toekomst van de gemeente Vianen downloaden. (pdf, 5.7 MB)