Regieorganisaties


Steeds meer organisaties beseffen dat regie de belangrijkste kritische succesfactor is om de voordelen van samenwerking en uitbesteding daadwerkelijk te realiseren. Regie stelt organisaties in staat de luiken open te gooien om de mogelijkheden en kansen te benutten zonder de control kwijt te raken.

Goede regievoering stelt specifieke eisen aan de organisatie, bedrijfsvoering en de bemensing. De kracht van een goede regieorganisatie zit in een goede behartiging van de belangen van de directie en de interne organisatie. Regie professionaliseert het totale spel van vraag en aanbod: van het definiëren en bij elkaar brengen van de klantvraag tot het toezien op de prestaties van leveranciers.

Regie

 • Klantgerichtheid
  De regie-organisatie kent een krachtige klantoriëntatie. Dat is wenselijk en nodig om te komen tot goede afstemming tussen organisatie en leveranciers.
 • Verzakelijking
  De regie-organisatie richt zich op het scheiden van regie en uitvoering, waarbij onderling afspraken worden gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Op deze manier kunnen verbeteringen worden doorgevoerd en de relatie tussen de klant en leveranciers worden geprofessionaliseerd.
 • Flexibiliteit/meebewegen met de vraag
  De scheiding tussen regie en uitvoering betekent dat er snel ingegaan kan worden op een nieuwe vraag van de organisatie. Zowel kaderstelling op kwaliteitsgebied als contractering zijn bij de regie-organisatie ondergebracht. Het bijschakelen van extra capaciteit onder strikte kwaliteitsvoorwaarden gaat hierdoor relatief simpel.
 • Slankere organisatie
  De kern van de regieorganisatie moet altijd bestaan uit eigen mensen. Voor de uitvoering kan gebruik gemaakt worden van samenwerkingsverbanden, sharedservices en inkoop van diensten. Continuïteit, klantgerichtheid en prijs-prestatie staan hier voorop of dit nu door een interne of externe leverancier wordt gegarandeerd.

Professionalisering van regie

De toenemende populariteit van regie-organisaties heeft geleid tot verdere professionalisering van regievoering. Regievoering is inmiddels een specialisme geworden. Steeds meer organisaties beseffen dit en hebben plannen om de regiefunctie professioneel in te richten.

Regie organisatie

De regieorganisatie bestaat uit drie onderdelen:

 • Klantservices
  Is het gezicht richting de interne klant. Zij bouwen aan de relatie, geven advies en richten zich op het vaststellen van de behoefte van de organisatie.
 • Integraliteit
  Bewaakt dat de uitvoering een stevig bouwwerk wordt van oplossingen die uitstekend op elkaar zijn afgestemd. Het is noodzakelijk om voor de verschillende geleverde diensten te kijken naar de integraliteit en mogelijke relaties.
 • Leveranciersturing
  Is het gezicht richting de leveranciers. Zij organiseren het selectieproces van leveranciers, vertalen de behoefte van de organisatie naar de producten-diensten-catalogus en bewaken het gewenste kwaliteitsniveau van de leveranciers.

De afgelopen jaren heeft Berenschot een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het regiedenken. Onze modellen en aanpak hebben inmiddels hun praktische waarde bewezen. Wij zijn in staat ook uw organisatie het sturingsinstrument van krachtige regie in handen te geven.