Zelf doen, samenwerken of uitbesteden?

Gepubliceerd op 7 juli 2011

Publieke en private organisaties moet afslanken, efficiënter werken en bezuinigen. De afslanking van het ambtenarenapparaat en een efficiëntere overheid staan bijvoorbeeld al jarenlang hoog op de politieke agenda. Het belang van het meer doen met minder mensen is daarmee actueler dan ooit.

Veel directeuren zien de huidige ontwikkelingen als een uitgelezen kans om de ondersteunende diensten, zoals ICT en Facilitair, verder te professionaliseren en toekomstgericht te organiseren. Zij kiezen niet voor de kaasschaafmethode maar stellen zichzelf de fundamentele vraag: welke bedrijfsvoeringstaken kunnen we het beste zelf doen, waar kunnen we beter samen werken, waar is de markt beter en wat vraagt dit allemaal van de 'achterblijvende' organisatie?

zelf-doen -samenwerken-of-uitbesteden

Berenschot ondersteunt organisaties bij het zuiver en belangenvrij beantwoorden van deze vraag. De strategische en financiële afwegingen vereisen een onafhankelijke visie die gebaseerd is op stevige inhoudelijke, bestuurlijk-juridische en financiële kennis. Bij de zakelijke afweging kan Berenschot gebruikmaken van een grote database aan referentiecijfers en benchmarkgegevens. Op basis van deze informatie zorgen wij voor een goede financiële onderbouwing.

Mensgerichte veranderaanpak

Uit de vele verandertrajecten blijkt steeds weer dat het zeer belangrijk is zuiver zakelijke overwegingen samen te laten gaan met een mensgerichte veranderaanpak en een open, eerlijke en tijdige communicatie. Deze aanpak leidt niet alleen tot een soepeler proces en waardering van de medewerkers, het maakt ook dat de kritiek wordt omgevormd tot raad en advies en daarmee tot betere resultaten. Technocratische 'spreadsheet'-benaderingen lijken in eerste instantie aantrekkelijk, maar leiden vaak tot een traag en stroperig proces en ontevredenheid bij medewerkers. Berenschot weet de zakelijke besluiten te bereiken door oog te hebben voor alle belanghebbenden en daardoor weerstand te minimaliseren.

Thoughtleader

De afgelopen jaren heeft Berenschot een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied. Onze modellen en aanpakken hebben inmiddels hun praktische waarde bewezen. Twee voorbeelden:

  • Het samenwerkingsmodel biedt organisaties de mogelijkheid om te toetsen in hoeverre de samenwerking kans van slagen heeft. De toetsingscriteria zijn: wil, nut & noodzaak, geloofwaardigheid en commitment. De kunst van samenwerking is niet alleen het onderschrijven van nut en noodzaak of een intentieverklaring, maar vooral om het georganiseerd én gerealiseerd te krijgen.
  • Met behulp van de uitbestedingsbeslisboom is uw organisatie in staat om een objectieve en rationele beslissing te nemen: zelf doen of uitbesteden. Uitbesteden mag nooit een doel op zich zijn. Het kan ook onverstandig zijn om uit te besteden. Het is daarom van belang om niet alleen financiële afwegingen mee te nemen, maar er moet ook gekeken worden naar:

uitbestedingsbeslisboom upd