Big Data


De explosieve toename van grote hoeveelheden data – snel veranderend en steeds vaker ‘real time’ aangeleverd – biedt ongekende kansen aan bedrijven en de publieke sector in praktisch alle onderdelen van hun bedrijfsvoering. Door deze ontwikkeling staan bedrijven en organisaties aan de vooravond van een transformatie naar een meer op data gebaseerde aansturing. Daarvoor zijn nieuwe competenties noodzakelijk op het gebied van data science en IT, maar ook ten aanzien van de verdere organisatieontwikkeling.

It takes three to tango

Voor een succesvolle implementatie van big data-projecten is het essentieel dat ‘de business’, IT en data science binnen een organisatie elkaars taal spreken en in gezamenlijkheid aan projecten kunnen werken. Data science is een vakgebied in ontwikkeling en voor veel bedrijven nog onontgonnen terrein, met vaak een steile leercurve.

Grote mogelijkheden maar stringente eisen

De potentie is groot en de toepassingsmogelijkheden van big data zijn breed en divers. Het kan gaan om het schrijven van machine learning algoritmes die zorgen voor een verhoogde graad van predictive maintenance. Maar ook om het uitdenken van een signaleringssysteem om vroegtijdig verzakking van woningfunderingen vast te stellen. Of om het aansturingsmechanisme van een marketing-en-salesorganisatie te ontwikkelen op basis van Share of Wallet Analytics. In alle gevallen zijn steeds weer  fundamentele data science competenties en IT-kennis vereist.

Berenschot Intellerts geeft antwoord

Big data is de kernactiviteit van Berenschot Intellerts. Wij zorgen ervoor dat de afstand tussen uw organisatie en de data scientists in het centrum van de analyses en algoritmes zo klein mogelijk is en blijft. Check de website van Intellerts voor meer informatie.

Adviseurs