Blockchain


Praktijk bepaalt succes blockchaintoepassingen

Het klinkt als een open deur: blockchaintoepassingen hebben pas impact als ze in praktijk worden gebracht. Toch gebeurt dit pas sinds 2017. Veel organisaties hebben kansen voor blockchaintoepassingen ontdekt en ermee geëxperimenteerd. Maar door de disruptieve potentie van blockchaintechnologie blijkt het een uitdaging om ze in of tussen organisaties toe te passen.

Omdat inpassing in de praktijk het succes van blockchaintoepassingen bepaalt, richten wij ons op de technische en organisatiekundige keuzes plus de bijbehorende juridische randvoorwaarden. Door al deze aspecten al tijdens de fase van ontdekken en experimenteren mee te nemen, kunt u de blockchain succesvol ontwikkelen en operationaliseren.

Hoe werkt blockchain?

Blockchain werd in 2009 voor het eerst toegepast als de cryptovaluta Bitcoin. De tweede generatie van blockchain uit 2015 is te gebruiken voor legio organisatieprocessen in alle sectoren. Deze automatiseringstechnologie onderscheidt zich door vier principes:

 1. Betrouwbare opslag van gegevens in een groeiende en onderling verbonden keten van blokken (de blockchain).
 2. Eén gezamenlijke bron van gegevens door distributie van gegevensblokken naar vele partijen in een netwerk.
 3. Consensus tussen alle partijen over de gegevens die in het laatste blok moeten worden opgenomen.
 4. Betrouwbare uitvoering van programmeercode in dit netwerk.

Regelmatig laten we bestuurders en medewerkers kennismaken met deze blockchainprincipes. Lees bijvoorbeeld onze whitepaper 'De eenvoudigste inleiding van blockchain en blockchaintoepassingen' (pdf, 1.4 MB) of bekijk de presentatie van het PDMA seminar over blockchain.

Wat is de kracht van blockchain?

Blockchaintoepassingen zorgen voor fundamentele veranderingen in de wijze waarop private, publieke en semi-publieke organisaties hun taken uitvoeren:

 • Het nemen van beslissingen verandert doordat een organisatie geen ‘trusted third party’ meer is en er door blockchain (informatie)gelijkheid ontstaat tussen betrokken partijen. Bij de dienstverlening staat vertrouwen in gegevens en geautomatiseerde beslissingen centraal, in plaats van controle.
 • Het afhandelen van (financiële) transacties verandert doordat dit met blockchain automatisch gebeurt en administratieve stromen grotendeels verdwijnen.
 • De interactie met klanten, burgers en leveranciers verandert doordat zij écht samenwerken. Hierdoor nemen wachttijd en administratie af.

Vier typische blockchaintoepassingen

Momenteel doen zich vier categorieën blockchaintoepassingen (pdf, 707 kB) voor. De eerste categorie toepassingen ligt dicht aan tegen de huidige denk- en werkwijzen en is daarmee op relatief korte termijn te realiseren. Bij de tweede en derde categorie is dit in mindere mate het geval. Implementatie van blockchaintoepassingen is dan ook een grotere uitdaging. De disruptieve werking van blockchain wanneer de technologie optimaal wordt benut, komt terug in de vierde categorie. Het realiseren van een dergelijke toepassing vergt echter aanzienlijk meer tijd dan toepassingen uit de eerste drie categorieën.

 • Categorie 1: Vereenvoudiging administratieve processen waarbij veel partijen betrokken zijn.
 • Categorie 2: Voorkomen in plaats van genezen: verandering van controlefunctie.
 • Categorie 3: Heldere registratie van eigenaarschap van gegevens voor informatieveiligheid.
 • Categorie 4: Nieuwe burgeridentiteit: beheer eigen identiteitsgegevens.

Blockchaintoepassingen in de praktijk

Onze aanpak combineert technische, organisatiekundige en juridische aspecten

Samen met u werken we tijdens het ontdekken, experimenteren en operationaliseren van blockchaintoepassingen aan technische, organisatiekundige en overlappende (juridische) vraagstukken en uitdagingen. Bijvoorbeeld: wat zijn de juridische kaders van privacy en hoe zijn deze technisch te garanderen in een blockchaintoepassing?

Blockchaintoepassingen: Technisch, Organisatorisch, Overlappen

Technische vraagstukken en uitdagingen

 1. Welk blockchainplatform voldoet aan de gestelde eisen en wensen?
  1. Hoe ontwikkelen we een echt decentrale oplossing?
  2. Hoe maken we de oplossing toekomstbestendig?
 2. Hoe bieden we een oplossing die past binnen de bestaande ICT-infrastructuur van de stakeholders?
 3. Hoe ontwikkelen we een oplossing die technisch uit te breiden is naar andere diensten of opgeschaald kan worden naar andere organisaties?

Bij de technische track gebruiken we bij voorkeur de iteratieve en kortcyclische Scrum-methode. Bij elke iteratie (sprint) pakt een team binnen een afgebakende periode een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk op en wordt een (deel)resultaat opgeleverd.

Organisatiekundige vraagstukken en uitdagingen

 1. Hoe passen blockchaintoepassingen in de inrichting van de governance?
  1. Hoe werken de stakeholders met elkaar samen?
  2. Hoe wordt besluitvorming vormgegeven?
  3. Welke rol mag wat wanneer doen?
 2. Wat is de impact van blockchaintoepassingen op de strategie en het beleid?
 3. Hoe sluiten blockchaintoepassingen aan bij bestaande processen en procedures?
 4. Welk HR-beleid is nodig bij de geboden blockchaintoepassingen?
  1. Welke nieuwe rollen en functies ontstaan met de nieuwe taakuitvoering?
  2. Welke competenties passen hierbij?
 5. Wanneer levert de ontwikkeling en implementatie van blockchaintoepassingen een positieve businesscase op?
  1. Wat zijn de (organisatorische) opbrengsten voor de stakeholders?
  2. Welke investering en operationele kosten zijn ermee gemoeid voor alle stakeholders?

De organisatiekundige haalbaarheid en de bijbehorende risico’s pakken we aan in drie werkgroepen: Werkgroep Bestuur & Beleid (vragen 1 en 2), Werkgroep Organisatie-inrichting (vragen 3 en 4) en Werkgroep Financiën (vraag 5). Alle stakeholders worden betrokken in de feedbackloop om de ontwikkeling van de blockchaintoepassingen te sturen en te anticiperen op de organisatiekundige effecten.

Overlappende (juridische) vraagstukken en uitdagingen

Een aantal vraagstukken rondom blockchain op het snijvlak tussen technologie en toepassing vereisen nauwe samenwerking. Deze pakken we op in Scrum-sprints met multidisciplinaire teams:

 1. Hoe ontwikkelen we een oplossing die voldoet aan wetgeving rondom privacy, verwijderbaarheid van gegevens of besluitvorming?
 2. Hoe bieden we een oplossing die voldoet aan wensen omtrent gebruikersinterface of gebruikerservaring?

Actief kennis opdoen in partnerschap

Graag gaan wij met uw organisatie een partnerschap aan om de meerwaarde van blockchaintoepassingen te ontdekken, ermee te experimenteren of de meerwaarde ervan in de praktijk aan te tonen. Uitgangspunt is: samen actief kennis opdoen. De behoefte en het innovatiepotentieel in uw organisatie zijn leidend en daarmee bepalend voor de vorm van het leertraject. U heeft de regie en de opgedane kennis wordt in uw organisatie verankerd.

Meer weten over de impact van blockchain op uw organisatie en in hoeverre deze nieuwe technologie u in staat stelt de meerwaarde van uw organisatie te behouden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

De meerwaarde van blockchain

Ontdekken

Blockchain-ontdekken

Welke kansen biedt blockchain voor mijn organisatie?

Experimenteren

Blockchain-experimenteren

Welke invloed heeft blockchain op mijn organisatie?

Operationaliseren

Blockchain-operationaliseren

Welke invloed heeft blockchain op de governance in mijn organisatie?

Adviseurs