Tags

Blockchain ontwikkelen: werken aan blockchainprojecten


Als u als directie, manager of professional kennis hebt genomen van de mogelijkheden van blockchain, is het tijd voor de volgende stap: het werken aan blockchainprojecten. Hierna leest u meer over onze aanpak en blockchainprojecten.

Experimenteren met blockchaintoepassingen

Blockchain is onderdeel van de digitale transformatie binnen volwassen, datagedreven organisaties, zowel in de publieke sector als het bedrijfsleven. Ook in deze vervolgfase komen technische, organisatiekundige en juridische aspecten van blockchain aan de orde. Samen met technische, organisatiekundige en juridische experts ervaart u de impact hiervan door in co-creatie een blockchaintoepassing te ontwikkelen.

Blockchain ontwikkelen: blockchainproject in drie fasen

Technische aspecten van een blockchainproject

In een blockchainproject of -pilot ontwikkelen designers en programmeurs samen met de organisatie de front-end en back-end van de blockchaintoepassing. Dit resulteert in oplossingen waarmee geëxperimenteerd kan worden. Hiervoor worden de volgende technische vragen beantwoord:

  • Welk blockchainplatform past bij de blockchaintoepassing?
  • Hoe komen we tot een gebruiksvriendelijk eerste ontwerp van de blockchaintoepassing?
  • Welk niveau van gegevensbeveiliging is nodig binnen de blockchaintoepassing? Hoe ziet de experimentele inrichting eruit?
  • Hoe ziet de experimentele oplossing voor identiteit en authenticatie eruit?
  • Welke koppelingen met de bestaande ICT-infrastructuur zijn nodig voor de blockchaintoepassing? Hoe brengen we die tot stand in een testomgeving?
  • Welke technische opschalingslimieten zijn er en hoe pakken we die aan?

Organisatiekundige aspecten van een blockchainproject

Om de kansen van blockchaintechnologie te benutten en blockchainprojecten succesvol uit te voeren, is het zaak om strategie en beleid, governance, processen en procedures hierop aan te passen. Ook binnen het HR-beleid moet worden gekeken wat de inzet van blockchaintechnologie betekent voor de benodigde kennis en competenties binnen een organisatie. Daarnaast moet de businesscase achter de inzet van blockchaintechnologie voor een proces of dienst onderzocht worden plus wat nodig is om organisatiekundige opschaling te realiseren.

Juridische randvoorwaarden voor blockchainprojecten

In detail specificeren we welke artikelen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetten van toepassing zijn. Samen met technische en organisatiekundige experts gaan we aan de slag om hier passende oplossingen of keuzemogelijkheden voor verdere ontwikkeling te vinden.

Tools om te experimenteren met blockchain

Berenschot biedt bestuurders, directies, management en professionals diverse tools om te experimenteren met blockchain. Te denken valt aan pilots, projecten, het ontwikkelen en programmeren van blockchain. Ook kunnen we u ondersteunen door middel van projectmanagement, waarbij we verschillende expertises – programmeurs, organisatieadviseurs, juristen – kunnen inzetten. Ook de scrumaanpak behoort tot de mogelijkheden: het inzetten van scrum masters en scrum product owners voor een agile ontwikkeling van de blockchaintoepassing.

Dit levert u technische bewijslast dat het haalbaar is om de blockchaintoepassing succesvol te ontwikkelen. Berenschot kan dit op verschillende niveaus onderbouwen, bijvoorbeeld door verschillende functionaliteiten in blockchain Proof of Concepts (PoC’s) te programmeren of een eerste variant van de blockchaintoepassing als prototype te bouwen. Deze PoC’s of prototypes kunnen in de implementatiefase verder ontwikkeld worden tot praktisch bruikbare toepassingen. Verder biedt het experimenteren met blockchain inzicht in de kansen, uitdagingen en mogelijke aanpak voor uw organisatie. Tot slot kent u vereiste juridische randvoorwaarden voor de blockchaintoepassing en beschikt u over een uitgewerkte businesscase en plan van aanpak voor de verdere implementatie van blockchain.

Aan de slag met blockchain

Wilt u meer weten onze blockchainprojecten of hoe blockchaintoepassingen uw organisatie of gemeente kunnen helpen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.