Expertiserol ontwerpen subsidieregeling via blockchain voor gemeente Den Haag


De gemeente Den Haag subsidieert eigenaren van een elektrisch voertuig, doorgaans met een bedrag van circa € 5.000. Wanneer een inwoner hiervoor in aanmerking wil komen, kost dit echter relatief veel tijd en moeite. De aanvrager dient een aantal stukken te overleggen, die medewerkers vervolgens moeten controleren. Daarna doorloopt de aanvraag verschillende afdelingen, die allen hun akkoord moeten geven. Al deze administratieve stappen zorgen bovendien voor wisselende doorlooptijden. Blockchain zou dit aanvraagproces voor de gemeente minder arbeidsintensief kunnen maken en de klantvriendelijkheid richting burger kunnen vergroten. Ook vereenvoudigt het werken in blockchain de handmatige controles achteraf.

Procesverbetering door blockchain

Om de subsidieregeling te verbeteren, werd Berenschot gevraagd om blockchain-expertise in te brengen. Hiertoe legden adviseurs Nanning de Jong en Rosa-May Postma aan de hand van vier basisprincipes uit wat blockchain is, op welke punten blockchaintechnologie zich onderscheidt van andere automatiseringstechnologieën en waar het krachtig kan worden toegepast (pdf, 1.4 MB). Na een toelichting van de kant van de gemeente op het huidige proces en de vereisten werd het proces herontworpen in co-creatie met ambtenaren uit verschillende afdelingen.

De mogelijkheden van smart contracts

Martijn Peltenburg, beleidsmedewerker Digitale Openbare Ruimte binnen de gemeente Den Haag, daagde Berenschot ook uit om met een moonshot idee te komen. Daarvoor schetsten De Jong en Postma een toekomst waarin het college een (subsidie)regeling uitvoert met behulp van een smart contract. De stemming c.q. goedkeuring wordt vastgelegd in een blockchain en de budgettering, online marketing, online aanvraag en afhandeling worden automatisch uitgerold en direct gestart. Dit maakt subsidieregelingen schaalbaar en maakt nieuwe typen regelingen haalbaar zoals kleinschalige of flitsregelingen. Doordat de smart contract-regeling in blockchain een decentraal karakter heeft en daarnaast open wordt gepubliceerd, kunnen andere gemeenten deze ook makkelijk overnemen, wat kansen biedt om de doelmatigheid van subsidies in het algemeen te versterken.

Onze rol in dit project was voornamelijk de inhoudelijke kennis over blockchain en de organisatiekundige bestuurskundige kant, waarbij ook partijen zijn aangehaakt om de technische implementatie te doen.

Meer weten over blockchain?

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen met blockchaintoepassingen? Of bent u benieuwd welke kansen blockchain voor uw gemeente of organisatie biedt? Neem contact op met een van onze adviseurs.