Tags

Blockchainplatform Forus: richt gemeentelijke dienstverlening écht anders in


In Nederland wordt door overheden totaal € 15,6 miljard uitgegeven aan uitvoeringskosten voor tegemoetkomingen en subsidies, waarvan € 1,4 miljard door gemeenten. Wereldwijd zijn de uitvoeringskosten voor tegemoetkomingen en subsidies nog vele malen groter. Dit komt mede door de ondoelmatigheid en inefficiëntie van de aanvraag, toekenning en afhandeling van gemeentelijke dienstverlening bij de uitvoering van, onder andere, tegemoetkomingen (zoals het kindpakket) en subsidies. Om deze reden is Berenschot gevraagd naar een oplossing om het kindpakket decentraal, in plaats van centraal, te organiseren met de mogelijkheid tot uitbreiden naar andere gemeenten of diensten.

Platform Forus: een decentraal blockchainplatform

Onze oplossing voor dit maatschappelijke probleem is een decentraal blockchainplatform, waarbij naast de blockchainmodule de rest van het platform ook gedecentraliseerd wordt. Met dit besloten platform wordt het proces rondom het kindpakket makkelijke en efficiënter gemaakt. Daarnaast kan het platform opgeschaald worden naar andere diensten en gemeenten. Momenteel gaat het nog wel over een besloten blockchainimplementatie. Een openbare blockchain-implementatie, in tegenstelling tot een besloten variant, is pas haalbaar als privacy te garanderen is met zero-knowledge proofing.

De mogelijkheden van smart contracts

Het kindpakket is nu zo ingericht dat smart contracts geen juridische besluiten nemen. Vervolgonderzoek is nodig om de volledige potentie van smart contracts bij besluitvorming te benutten.

Besparing door blockchain

Tijdens deze opdracht is ingeschat dat met de inzet van blockchainplatformen € 7,8 miljard bespaard kan worden in de uitvoering van de aanvraag, toekenning en afhandeling van gemeentelijke diensten. Het bedrag dat vrijkomt kan direct naar Nederlandse burgers en bedrijven vloeien of worden ingezet om ambtenaren op andere vraagstukken met publiek belang in te zetten. Wereldwijd is deze impact vele malen groter.

Een ander sociaal effect is dat met onze focus op gebruiksvriendelijkheid de doelgroep beter kan worden bereikt en bediend. Het hergebruik van (smart contract) regelingen binnen of tussen gemeenten kan tot nieuwe beleidsinstrumenten leiden en maatwerk voor specifieke doelgroepen mogelijk maken.

Meer weten?

Wilt u weten welke kansen blockchain voor uw gemeente biedt? Of bent u benieuwd naar de invloed van blockchaintoepassingen op uw organisatie? Neem contact op met één van onze adviseurs.

N.B. De eerste variant van de kindpakket-oplossing is een combinatie van besloten blockchain en traditionele automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld voor de front-end van de app. Zo kan met de huidige staat van de technologie een oplossing gebouwd worden die gebruiksvriendelijk is en voldoet aan (bestuurlijke) randvoorwaarden.

Tegelijkertijd worden de kindpakket-oplossing en het Platform Forus doorontwikkeld richting een volledig decentraal en openbaar (blockchain) platform. Losse componenten van het platform worden verder gedecentraliseerd als aan technische, organisatiekundige en juridische randvoorwaarden wordt voldaan. Middels een migratiestrategie kunnen de bestaande oplossingen, waaronder het kindpakket, ook verder gedecentraliseerd worden.