Blockchain: Gemeente Zuidhorn zet in op Platform Forus


Een mooi voorbeeld van het operationaliseren van blockchaintoepassingen: de gemeente Zuidhorn heeft haar kindpakket gebouwd op basis van blockchaintechnologie. Dankzij deze oplossing van Stichting Forus kunnen ouders bij twaalf winkels in Zuidhorn gemakkelijk artikelen voor hun kind kopen met het kindpakketbudget.

Platform Forus moet het mogelijk maken om in de toekomst overheidsdiensten gedecentraliseerd aan te bieden en uit te voeren. Hoewel er veel online platformen in de private sector bestaan die vraag en aanbod van producten en diensten bij elkaar brengen, zoals Marktplaats.nl, bestaat dit nog nauwelijks in de publieke sector. Door het inzetten van blockchaintechnologie willen wij het online Forus-platform decentraal organiseren. Dit maakt gegevens betrouwbaarder en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk efficiënter. Concreet betekent dit één platform voor alle (semi-)publieke instellingen van Nederland waar het iedereen vrij staat om applicaties voor te ontwikkelen.

Het platform wordt volledig open source ontwikkeld, waarbij een goede organisatorische en juridische visie en uitwerking vereist is. Berenschot versterkt de samenwerking met Stichting Forus door het organisatorische, juridische en bestuurlijke aspect uit te werken: een innovatie als deze zal dusdanig effect op mens en organisatie hebben, dat dit niet buiten beschouwing kan worden gelaten.

De voordelen van blockchain in een gemeente

Platform Forus verbetert de uitvoering van gemeentelijke taken en biedt voordelen voor alle betrokkenen: gemeenten, burgers en leveranciers.

  • Voor de gemeenten biedt het platform efficiëntie, waardoor de administratielast en uitvoeringstaken worden verlicht. Publieke middelen kunnen hiermee doelmatiger worden ingezet. Ook ontstaat er realtime inzicht in gebruik en budgetuitputting. Sturingsmogelijkheden worden daarmee vergroot. Het systeem is bovendien door het gebruik van blockchain aanzienlijk minder fraudegevoelig dan huidige oplossingen.
  • Voor de burger biedt het platform overzicht, snelheid en gebruiksgemak. In één oogopslag is online te zien op welke regelingen de burger recht heeft en de bijhorende producten zijn direct online te bestellen zonder aanvraagformulieren en wachttijden. Bovendien hoeft de burger het product / dienst niet voor te schieten; een belangrijk voordeel voor minima.
  • Voor leveranciers worden de administratielasten verlaagd en daarmee is het aantrekkelijker om deel te nemen aan het platform. Naast extra marktwerking, kan de (lokale) economische structuur worden versterkt door budget te oormerken voor lokale ondernemers.

Kortom, het platform heeft een grote impact op alle betrokkenen bij gemeentelijke dienstverlening. Doordat in het ontwerp gewerkt wordt met vier generieke rollen: sponsor, aanvrager, validator en leverancier, is het platform ultiem schaalbaar en is de potentie eindeloos.

Succesvolle blockchaintoepassing

Onder leiding van Nanning de Jong voormalig Berenschotadviseur en voormalig Berenschotadviseur Sofie Berns wordt onderzocht hoe Platform Forus optimaal naar de wensen en eisen van gemeenten in te richten is. Door specifieke sectorkennis in combinatie met expertise omtrent blockchaintechnologie in gemeenten toe te passen is de adoptie van Platform Forus in de praktijk een succes.

Meer weten over Platform Forus? Of bent u benieuwd wat blockchain nu precies inhoudt? Bekijk de impressie van EenVandaag of neem contact op met een van onze adviseurs.

N.B. De eerste variant van de kindpakket-oplossing is een combinatie van besloten blockchain en traditionele automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld voor de front-end van de app. Zo kan met de huidige staat van de technologie een oplossing gebouwd worden die gebruiksvriendelijk is en voldoet aan (bestuurlijke) randvoorwaarden.

Tegelijkertijd worden de kindpakket-oplossing en het Platform Forus doorontwikkeld richting een volledig decentraal en openbaar (blockchain) platform. Losse componenten van het platform worden verder gedecentraliseerd als aan technische, organisatiekundige en juridische randvoorwaarden wordt voldaan. Middels een migratiestrategie kunnen de bestaande oplossingen, waaronder het kindpakket, ook verder gedecentraliseerd worden.